,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет ЗМІ про нас ЧДТУ – лідер із впровадження нових пріоритетних спеціальностей
Середа, 03 липня 2019 09:29

ЧДТУ – лідер із впровадження нових пріоритетних спеціальностей

     Черкаський державний технологічний університет ретельно вивчає ринок праці, крокуючи у ногу з часом та усвідомлюючи, що вже у найближчі 15-20 років і в Україні, і в світі користуватимуться попитом зовсім нові висококласні фахівці. Відтак, цьогоріч в ЧДТУ здійснюється набір студентів за трьома новими актуальними спеціальностями: статистика, матеріалознавство та лісове господарство. Про це повідомляє «Нова Доба» посилаючися на прес-службу ЧДТУ.    

     26 червня 2019 року Уряд затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. Статистика входить до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави. У порівнянні з минулим 2018 роком державне замовлення на підготовку бакалаврів за спеціальністю «Статистика» збільшено на 14, 3 %. 

     – Як і попередні роки, під час формування держзамовлення ми продовжуємо передусім орієнтуватися на потреби ринку праці. Аналіз ринку праці свідчить, що фахівці з цією освітою є не тільки затребуваними, але й добре оплачуваними. Тобто вже після завершення навчання випускник зможе швидко працевлаштуватися і заробляти реальні кошти, – зазначає міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич. 
     Сьогодні Черкаський державний технологічний університет є одним із 8 закладів вищої освіти в Україні, який проводить підготовку фахівців за спеціальністю «Статистика». У ЧДТУ на кафедрі статистики та прикладної математики ліцензована освітня програма «Аналіз даних (Data Science) та комп’ютерна статистика». 
     «Статистика» – спеціальність, яка наразі є однією з найбільш перспективних, оскільки професія статистика посідає провідне місце серед найпрестижніших та найбільш високооплачуваних у світі. 
     Сьогодні світ знаходиться на 6-му етапі «Internet/Intranet» («новітніх») технологій, де широко використовуються розподілені системи, глобальні, регіональні та локальні комп'ютерні мережі в різних галузях науки, техніки й бізнесу. На сучасних підприємствах, в дослідницьких проектах або в інтернеті утворюються великі обсяги даних. Глибинний аналіз даних здійснюється автоматично шляхом застосування методів математичної статистики, штучних нейронних мереж, теорії нечітких множин або генетичних алгоритмів. Зростаючі обсяги цифрової інформації привели до створення технології Data Mining (добування даних, глибинний аналіз даних) — процесу напівавтоматичного аналізу великих баз даних з метою пошуку корисних фактів. 
     За даними компанії Gartner (США) очікується, що в найближчі роки попит на статистиків та дата-аналітиків збільшиться на 4,4 млн. робочих місць у всьому світі, адже обсяги цифрових даних зростають шаленими темпами, і до 2020 року, а за прогнозами журналу Forbes, щосекунди створюватиметься на планеті близько 1,7 мегабайта нової інформації на кожну людину. 
     Робота з Big Data потребує принципово нових умінь та інструментарію, оскільки їх неможливо опрацьовувати за допомогою традиційних баз даних чи статистичних пакетів, неможливо подавати за допомогою стандартних програм візуалізації. Дані стали більш різнорідними. Цифровий текст, звук та відео, дані сенсорів та блогів, як правило, хаотичні, неповні та неструктуровані.
     Під час навчання у Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю «Статистика» студенти опанують базові дисципліни комп'ютерних наук: курси з мов С, С++, Python, об'єктно-орієнтованого програмування (Java), VisualBasic, SQL, спеціальні курси – мова програмування R, сучасні математичні пакети MATLAB, MathCad, Statistica, хмарні технології та сервіси.