,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет ЗМІ про нас Відкрито нові спеціальності в провідних університетах Черкас
Понеділок, 01 липня 2019 11:29

Відкрито нові спеціальності в провідних університетах Черкас

     У Черкаському державному технологічному університеті з нового навчального року буде здійснюватись набір на 3 нові спеціальності освітнього рівня «Бакалавр», а саме: «Статистика», «Матеріалознавство» та «Лісове господарство». Про це повідомляє «Прочерк».

На кафедрі фізики та прикладного матеріалознавства факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну Черкаського державного технологічного університету відкрито спеціальність 132 «Матеріалознавство» за освітньою програмою «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів».

Навчання за цією освітньою програмою передбачає:

- ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з фундаментальних природничих та спеціалізованих наук сучасного рівня в питаннях інженерії структури і властивостей кристалічних, склоподібних, аморфних матеріалів, композицій та функціональних покриттів;

- використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури і хімічного складу речовини, для моделювання та автоматизації промислових процесів;

- вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій;

- набуття знань і практичних навичок щодо методів комп’ютерного моделювання, конструювання та прогнозування процесів, які відбуваються протягом найрізноманітніших етапів створення новітніх матеріалів;

- математичне моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досконале володіння комп’ютерною технікою;

- оволодіння іноземною мовою у сфері професіональної комунікації.

– Зараз розробляється дуже багато нових перспективних матеріалів, нові технології, і для цього потрібно розуміти саму структуру матеріалу. Вступивши на цю спеціальність, студенти будуть проводити дослідження структури матеріалу на рівні нанотехнологій, внаслідок чого будуть з’являтися нові матеріали, – говорить відповідальний секретар приймальної комісії Сергій Мильніченко.

На базі даної освітньої програми будуть готувати:

- керівників дослідницько-технологічних підрозділів,

- експертів структури та якості матеріалів,

- менеджерів виробництва,

- маркетологів щодо розробки та фахового супроводу автоматизованого технологічного обладнання,

- науковців та викладачів.

Для навчання на цій спеціальності необхідно мати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики та фізики або іноземної мови.

На кафедрі статистики та прикладної математики факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету запроваджено нову спеціальність – 112 «Статистика» за освітньою програмою «Аналіз даних (Data Science) та комп’ютерна статистика».

Спеціалізація дає змогу стати кваліфікованим фахівцем з аналізу даних, статистичного аналізу багатовимірних даних, комп’ютерної статистики, страхової та фінансової математики, а також розробки комп’ютерних програм.

Навчання за даною спеціальністю дасть змогу студентам опанувати базові дисципліни комп’ютерних наук, а саме: курси з мов С, С++, Python, об’єктно-орієнтованого програмування (Java), VisualBasic, SQL, спеціальні курси – мова програмування R, сучасні математичні пакети MATLAB, MathCad, Statistica, хмарні технології та сервіси.

Термін навчання складає 3 роки і 10 місяців. Щоб здобувати освіту за цією спеціальністю, необхідно мати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики та фізики або іноземної мови.

На кафедрі загальної екології, педагогіки та психології будівельного факультету студенти матимуть можливість здобути спеціальність 205 «Лісове господарство» у галузі знань «Аграрні науки та продовольство».

Сергій Мильніченко зазначає:

– Враховуючи масову вирубку лісів та екологічні катастрофи, країні необхідні фахівці в цій галузі та потрібно розвивати дану спеціальність. Великі лісові масиви допоможуть з вирішенням деяких екологічних проблем.

Випускники цієї спеціальності зможуть працювати:

- менеджерами в лісовому господарстві;

- фахівцями в лісовому господарстві та природно-заповідній справі,

- керівниками малих підприємств в сільському, мисливському господарствах, лісництвах;

- помічниками керівника в сільськогосподарській, лісогосподарській та мисливській галузях;

- лісничими, помічниками лісничого, майстрами лісу, майстрами з лісозаготівель;

- науковими співробітниками-консультантами;

- техніками лісового та мисливського господарства, лісозаготівель.

- інженерами;

- таксаторами, лісопатологами, мисливствознавцями.

Необхідні сертифікати ЗНО для вступу на спеціальність «Лісове господарство»: українська мова та література, математика та біологія або хімія.

У будь-якому виші, щоб отримати місце на держзамовлення, вступник повинен мати гарний конкурсний бал, який залежить від результатів ЗНО, правильного вибору спеціальності і пріоритетів, середнього балу атестату, а також участі в олімпіадах, конкурсах.