,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет ЗМІ про нас В ЧДТУ з’явилися три нові спеціальності
П'ятниця, 11 січня 2019 14:24

В ЧДТУ з’явилися три нові спеціальності

«Матеріалознавство», «Статистика» і «Лісове господарство»: саме такі три спеціальності нещодавно відкрили в Черкаському державному технологічному університеті. Про це інформує видання ВиЧЕрпно

На кафедрі фізики та прикладного матеріалознавства факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну Черкаського державного технологічного університету відкрито нову спеціальність 132 «Матеріалознавство» за освітньою програмою «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів», отримання якої передбачає:

- ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з фундаментальних природничих та спеціалізованих наук сучасного рівня в питаннях інженерії структури і властивостей кристалічних, склоподібних, аморфних матеріалів, композицій та функціональних покриттів;
— використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури і хімічного складу речовини, для моделювання та автоматизації промислових процесів;
— вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій;
— набуття знань і практичних навичок щодо методів комп’ютерного моделювання, конструювання та прогнозування процесів, які відбуваються протягом найрізноманітніших етапів створення новітніх матеріалів;
— математичне моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досконале володіння комп’ютерною технікою;
— оволодіння іноземною мовою у сфері професіональної комунікації.

- При відкритті спеціальності ми завжди спираємося на виробничі потужності. Так, «Фотоприлад» (Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад» — ред.) повідомив університет про те, що підприємству потрібні фахівці у цій галузі знань. Крім того, у нас з’явилися доктори наук із цієї спеціальності. Це дає можливість розвиватися факультету і відкривати нові спеціальності, — розповів декан факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну Микола Підгорний.

Матеріалознавство є фундаментом будь-якої технічної галузі, розповів декан. Випускники цієї спеціалізації можуть посідати низку посад:

- керівників дослідницько-технологічних підрозділів;
— менеджерів виробництва;
— експертів структури та якості матеріалів;
— маркетологів щодо розробки та фахового супроводу автоматизованого технологічного обладнання;
— науковців та викладачів.

На кафедрі статистики та прикладної математики факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету відкрито спеціальність – 112 «Статистика» за освітньою програмою «Аналіз даних (Data Science) та комп’ютерна статистика».

Під час навчання у Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю «Статистика» студенти опанують базові дисципліни комп’ютерних наук: курси з мов С, С++, Python, об’єктно-орієнтованого програмування (Java), VisualBasic, SQL, спеціальні курси – мова програмування R,  сучасні математичні пакети MATLAB, MathCad, Statistica, хмарні технології та сервіси.

До того ж, молодь отримає необхідну математичну підготовку, яка дозволить опанувати спеціальні курси за фахом із застосуванням програмних засобів: курси з математичної статистики, класичної фінансової математики, випадкових процесів, методів обчислень, методів оптимізації та дослідження операцій, багатовимірної статистики, регресійного аналізу та економетрії, непараметричної статистики, аналізу часових рядів, статистичного моделювання.

- Це дуже актуальна спеціальність, адже зараз відбувається активний рух в ІТ-галузі, що потребує велику кількість спеціалістів. На цій спеціальності студенти проводитимуть аналіз даних, вона включає в себе математику, програмування, прогнозування, технологію обробки даних, на чому ґрунтується блокчейн, — розповіла декан факультету інформаційних технологій і систем Ірина Трегубенко.

На кафедрі загальної екології, педагогіки та психології будівельного факультету студенти матимуть можливість здобути спеціальність 205 «Лісове господарство» у галузі знань «Аграрні науки та продовольство».

- У Черкасах ця спеціальність з’явилась вперше і саме в ЧДТУ. Ми націлені на те, щоб готувати висококваліфікованих спеціалістів, які будуть працевлаштовані у нас. Тому ми проводимо тісне співробітництво з обласним управлінням лісового та мисливського господарства і маємо підтримку в наших починаннях. Орієнтуватимемо студентів на практичне здобуття знань, які проводитимуться за участі державних підприємств, лісництв, — сказала завідувачка кафедри загальної екології, педагогіки та психології Інгріда Чемерис.

Випускники зможуть працювати:

- фахівцями в лісовому господарстві та природно-заповідній справі;

- менеджерами в лісовому господарстві;

- помічниками керівника в сільськогосподарській, лісогосподарській та мисливській галузях;

- керівниками малих підприємств в сільському, мисливському господарствах, лісівництвах;

- лісничими, помічниками лісничого, майстрами лісу, майстрами з лісозаготівель;

- науковими співробітниками-консультантами;

- інженерами;

- таксаторами, лісопатологами, мисливствознавцями;

- техніками лісового та мисливського господарства, лісозаготівель.