,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет ЗМІ про нас У ЧДТУ відкрили нову спеціальність
П'ятниця, 16 листопада 2018 12:02

У ЧДТУ відкрили нову спеціальність

На кафедрі статистики та прикладної математики факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету відкрито нову спеціальність – 112 «Статистика» за освітньою програмою «Аналіз даних (Data Science) та комп’ютерна статистика».

Повідомляє Нова Доба

У 2000 році в Україні відбувся перший випуск бакалаврів зі спеціальності «Статистика». Наразі лише 9 університетів країни мають ліцензію на підготовку таких фахівців.
«Статистика» – освітня програма «Аналіз даних (Data Science) та комп'ютерна статистика» – нова прикладна математична спеціальність, що виникла на перетині сучасної стохастичної математики та комп'ютерних технологій. Сьогодні професія статистика – одна з найпрестижніших та високооплачуваних у загальновідомій практиці розвинутих країн світу.

Фахівці зі статистики займаються розробкою, впровадженням та використанням статистично-ймовірнісних і математичних методів та алгоритмів, призначених для сучасних задач ІТ-технологій (Data Science, Big Data, Data Mining, Machine Learning), а також економіки, фінансів, страхування, прогнозування, стратегічного планування, оцінки ризиків, медицини, соціології, психології. Крім цього, аналітик даних (Data Analist) володіє сучасними методами комп’ютерної обробки інформації та хорошими знаннями теоретичних основ математичної статистики. Його мета – не тільки виявити приховані закономірності у наявних наборах даних, але і вміти обґрунтовано висунути та перевірити гіпотези про досліджувані явища, спрогнозувати їх подальший розвиток, допомогти замовникам у прийнятті рішень. Data scientist займається збором великої кількості некерованих даних і перетворенням їх в зручніший формат; вирішенням бізнес-завдань з використанням даних; роботою з різними мовами програмування, зокрема SAS, R і Python; роботою зі статистикою, включно зі статистичними тестами і розподілами; використанням аналітичних методів: машинне навчання, глибоке навчання і текстова аналітика; співпрацею з ІТ та бізнесом; пошуком порядку і шаблонів даних, а також виявлення тенденцій, які можуть допомогти в досягненні кінцевого бізнес-результату.

На сьогодні «Аналіз даних (Data Science) та комп'ютерна статистика» – «Статистика» – найпоширеніша і найпрестижніша прикладна математична спеціальність в університетах Європи, Америки, Азії.
Відтак, спеціальність «Статистика» є однією з найбільш перспективних у світі. За даними компанії Gartner (США) очікується, що в найближчі роки попит на статистиків та дата-аналітиків збільшиться на 4,4 млн. робочих місць у всьому світі. 

Під час навчання у Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю «Статистика» студенти опанують базові дисципліни комп'ютерних наук: курси з мов С, С++, Python, об'єктно-орієнтованого програмування (Java), VisualBasic, SQL, спеціальні курси – мова програмування R, сучасні математичні пакети MATLAB, MathCad, Statistica, хмарні технології та сервіси.
До того ж, молодь отримає необхідну математичну підготовку, яка дозволить опанувати спеціальні курси за фахом із застосуванням програмних засобів: курси з математичної статистики, класичної фінансової математики, випадкових процесів, методів обчислень, методів оптимізації та дослідження операцій, багатовимірної статистики, регресійного аналізу та економетрії, непараметричної статистики, аналізу часових рядів, статистичного моделювання.