,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Кафедра військової підготовки

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ !

Навчаючись в ЧДТУ Ви маєте можливість пройти військову підготовку і отримати

 первинне військове звання офіцера запасу (молодшого лейтенанта)

На виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України впроваджується принципово новий вид виконання військового обов’язку – добровільна служба у військовому резерві. Підготовка резервістів повинна забезпечити формування військово-навчальних ресурсів для забезпечення потреб Збройних Сил.

Про актуальну потребу у таких фахівцях свідчить той факт, що одним з основних умов при працевлаштуванні кандидатів до силових структур, відомств і установ України, є наявність офіцерського звання.

Керуючись вищезазначеним у 2012 році у Черкаському державному технологічному університеті була впроваджена військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу на підставі укладеного договору з Сумським державним університетом, а саме з кафедрою військової підготовки СумДУ.

Військова підготовка зі студентами проводиться за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до ліцензійного обсягу за кошти фізичних або юридичних осіб за встановленими військово-обліковими спеціальностями із залученням співробітників, науково-педагогічних працівників і навчально-матеріальної бази Черкаського державного технологічного університету, Сумського державного університету та Міністерства оборони.

Військову справу студенти вивчають протягом двох останніх років (3-4 курси підготовки бакалавра) навчання для здобуття освітнього ступеня не нижче бакалавра.

Військову підготовку за програмою офіцерів запасу можуть проходити громадяни України, які мають або здобудуть освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра станом на липень 2025 року (студенти всіх форм навчання, випускники ЗВО), придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями.

Громадяни, які отримають звання офіцера запасу звільняються від призову на строкову службу.

Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку подають заявуна ім’я начальника КВП СумДУ.

До заяви додаються документи, визначені Правилами прийому на кафедру військової підготовки Сумського державного університету для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в 2023 році.

Вступні випробування проводяться за дистанційною формою з використанням Web-ресурсів  програми конкурсного відбору розміщених на офіційному сайті КВП СумДУ в розділі «ВСТУП» (Вступні випробування онлайн). 

Прийом документів від громадян України, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом, здійснюється не пізніше 31 липня 2023 року.

 

Конкурсний відбір проводиться з 01 травня  по 31 липня 2023 року за дистанційною формою з використанням Web-ресурсів програми конкурсного відбору.

Реклама_КВП_вступ_2023