,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Спеціалізовані вчені ради Паспорти спеціальностей Паспорт спеціальності 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Паспорт спеціальності 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 Затверджено 

постановою президії ВАК України

від 14.12.2006 р. №31-06/11

 

 1. I.      Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретичні та прикладні проблеми територіальної організації продуктивних сил, удосконалення соціально-економічних відносин у державі, її регіонах і населених пунктах, формування та використання конкурентних переваг держави й регіонів та організаційно-економічні механізми регулювання розвитку країни та її території.

 

 1. II.  Напрями досліджень:
 2. Фундаментальні теоретичні та науково-практичні проблеми соціально-економічного розвитку продуктивних сил країни та регіонів.
 3. Наукові основи економічного районування та адміністративно-територіального устрою.
 4. Спеціалізація і комплексний розвиток регіонів, регулювання регіональних міжгалузевих зв'язків, формування кластерних, мережених та інших новітніх територіально-виробничих форм оптимізації господарства.
 5. Міжрегіональне, транскордонне та регіональне співробітництво, інтегральні зв'язки та їх регіональний вимір.
 6. Моніторинг і стимулювання соціально-економічного розвитку держави та регіонів і просторової асиметрії розміщення продуктивних сил.
 7. Теоретичні та методологічні засади й механізми подолання соціально-економічної диференціації регіонів і депресивності просторового розвитку.
 8. Соціально-економічні проблеми урбанізації, регулювання розвитку великих, середніх і малих міст, міських агломерацій і міської місцевості з урахуванням стратегії розвитку держави.
 9. Методологічні проблеми управління економічним розвитком регіонів і принципи, форми та заходи регіональної політики.
 10. Інвестиційно-інноваційні процеси в регіонах, інфраструктурне забезпечення їх комплексного розвитку на державному та регіональному рівнях.
 11. Регіональний менеджмент, організаційно-економічні механізми регулювання управлінської діяльності.
 12. Теоретичні та прикладні проблеми підвищення конкурентоспроможності держави та регіонів і шляхи їх вирішення.
 13. Територіальна структура та територіальна організація господарства України, напрями її удосконалення з урахуванням впливу новітніх регіональних і глобальних чинників.

 

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: економічні науки.