,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Вчена Рада університету Склад Вченої ради ЧДТУ

Склад Вченої ради

 

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗГІДНО НАКАЗУ №224/01 ВІД 22.06.2017 РОКУ

 

Лега Наталія Юріївна – секретар Вченої ради, к.е.н., доцент, учений секретар університету;

 

Антоненко Яків Степанович, головний бухгалтер (за посадою);
Битько Микола Макарович, завідувач кафедри будівельних конструкцій, доцент (виборний представник);
Білик Людмила Іванівна, декан лінгвістичного факультету (за посадою);
Бойко Анжела Іванівна, завідувач кафедри філософських і політичних наук, професор (виборний представник);
Бондаренко Юлія Юріївна, завідувач кафедри комп'ютеризованих та інформаційних технологій в приладобудуванні, доцент (виборний представник);
Бушин Микола Іванович, професор кафедри історії України та суспільних дисциплін (виборний представник);
Ващенко Вячеслав Андрійович, завідувач кафедри фізики, професор (виборний представник);
Веретільник Тимофій Іванович, завідувач кафедри механіки, поліграфічних машин і технологій, доцент (виборний представник);
Гавриленко Валентина Олександрівна, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, доцент (виборний представник);
Гончаренко Ірина Георгіївна, завідувач кафедри фінансів, професор (виборний представник);
Гончаров Артем Володимирович, декан факультету електронних технологій (за посадою);
Гончарова Наталія Михайлівна, голова Профкому (за посадою);
Грецький Денис Володимирович, декан будівельного факультету (за посадою);
Григор Олег Олександрович, к.н.д.у., доцент, ректор ЧДТУ (за посадою);
Демиденко Віктор В’ячеславович, декан факультету економіки та управління (за посадою);
Демська Лідія Олександрівна, студент, лінгвістичний факультет (виборний представник);
Донченко Павло Архипович, завідувач  кафедри промислового та цивільного будівництва, професор (виборний представник);
Дьордяй Марк Ігорович, студент, факультет економіки та управління (виборний представник);
Журба Інна Олександрівна, завідувач кафедри економічної теорії та банківської справи, доцент (виборний представник);
Загородній Василь Володимирович, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я людини, доцент (виборний представник);
Зубенко Олександр Миколайович, студент, факультет інформаційних технологій і систем (виборний представник);
Іванюк Ірина Олександрівна, студент, факультет комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну (виборний представник);
Канашевич Георгій Вікторович, завідувач  кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв, професор (виборний представник);
Ковтуненко Віктор Степанович, завідувач кафедри вищої математики, доцент (виборний представник);
Колесник Дарина Михайлівна, завідувач кафедри іноземних мов, доцент (виборний представник);
Колісник Катерина Сергіївна, студент, будівельний факультет (виборний представник);
Коломицева Олена Віталіївна, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу, професор (виборний представник);
Король Марія Олександрівна, студент, факультет харчових технологій та сфери обслуговування (виборний представник);
Крайнова Яна Вікторівна, директор бібіліотеки (за посадою);
Куницький Микола Прокопович, проректор (за посадою);
Кунченко-Харченко Валентина Іванівна, завідувач кафедри інформатики, інформаційної безпеки та документознавства, професор (виборний представник);
Кучер Зоя Іванівна, завідувач кафедри романо-германської філології та перекладу, доцент (виборний представник);
Лазуренко Валентин Миколайович, проректор з гуманітарно-виховних питань (за посадою);
Ланських Євген Володимирович – в.о. голови Вченої ради,к.т.н., доцент, перший проректор (за посадою);
Лега Юрій Григорович, професор, помічник ректора (виборний представник);
Лімборський Ігор Валентинович, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, професор (виборний представник);
Лукашенко Валентина Максимівна, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, професор (виборний представник);
Манн Руслан Володимирович, завідувач кафедри економіки та підприємництва, професор (виборний представник);
Мельник Ігор Валерійович, провідний фахівець НДІ (виборний представник);
Мильніченко Сергій Михайлович, начальник навчально-методичного відділу, доцент (виборний представник);
Миронець Ірина Валеріївна, доцент кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії (виборний представник);
Осипенко Василь Іванович, завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, професор (виборний представник);
Осипенкова Ірина Іванівна, завідувач кафедри технології бродильних виробництв, доцент (виборний представник);
Палагін Володимир Васильович, завідувач  кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем, професор (виборний представник);
Первунинський Станіслав Михайлович, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, професор (виборний представник);
Петкова Леся Омелянівна, завідувач кафедри міжнародної економіки та бізнесу, професор (виборний представник);
Пилипенко Олександр Михайлович, завідувач кафедри автомобілів та технології їх експлуатації, професор (виборний представник);
Підгорний Микола Володимирович, декан факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну (за посадою);
Поляков Святослав Петрович, завідувач  кафедри енерготехнологій, професор (виборний представник);
Прокопенко Тетяна Олександрівна, професор кафедри інформаційних технологій  проектування, доцент (виборний представник);
Пчелінцева Олена Едуардівна, завідувач кафедри української мови та загального мовознавства, доцент (виборний представник);
Романенко Наталія Григорівна, завідувач  кафедри дизайну, професор (виборний представник);
Ротте Сергій Вікторович, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, доцент (виборний представник);
Рудницький Володимир Миколайович, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків (за посадою);
Ситник Олександр Олексійович, завідувач  кафедри електротехнічних систем, професор (виборний представник);
Стадник Ірина Юріївна, завідувач кафедри історії України та суспільних дисциплін, доцент (виборний представник);
Столяренко Геннадій Степанович, завідувач  кафедри хімічних технологій та водоочищення, професор (виборний представник);
Стрельніков Євгеній Юрійович, в.о. голови Студради (за посадою);
Строкань Дмитро Володимирович, студент, факультет електронних технологій (виборний представник);
Тимченко Анатолій Анастасійович, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління (виборний представник);
Трегубенко Ірина Борисівна, декан факультету інформаційних технологій і систем (за посадою);
Триус Юрій Васильович, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління, професор (виборний представник);
Федотова-Півень Ірина Миколаївна, завідувач кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії, доцент (виборний представник);
Фінагіна Олеся Валентинівна, завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування, професор (виборний представник);
Хоменко Олена Михайлівна, завідувач кафедри екології, професор (виборний представник);
Чемерис Інгріда Альгімантівна, завідувач кафедри загальної екології, педагогіки та психології, доцент (виборний представник);
Чепурда Ганна Миколаївна, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доцент (виборний представник);
Чепурда Лариса Михайлівна, декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування (за посадою);
Шиян Володимир Гнатович, директор смілянського промислово-економічного коледж ЧДТУ (виборний представник);
Щерба Анатолій Іванович, завідувач кафедри прикладної  математики, доцент (виборний представник).
 

Попредній склад Вченої ради (від 16.12.2015 року) за посиланням: https://chdtu.edu.ua/scientific-council/docs/item/8295-sklad-vchenoji-radi-vid-16-12-2015-roku