,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Науково-дослідний інститут Напрями наукових досліджень

Напрями наукових досліджень

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи 

Фундаментальні та прикладні дослідження ЧДТУ протягом останніх років здійснювалися за такими пріоритетними напрямами науково-технічної діяльності:

·         «Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук»,

·         «Енергетика та енергоефективність»,

·         «Інформаційні та комунікаційні технології»,

·         «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі» тощо.