,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ ОСНП-2021 Результати, проблеми, перспективи обробки сигналів і негаусівських процесів

Міжнародна науково-практична конференція "Обробка сигналів і негаусівських процесів" – 2021 (ОСНП-2021)

 

Запрошуємо Вас 25-26 травня 2021 р. 

взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

"Обробка сигналів і негаусівських процесів"  2021 (ОСНП-2021)

 

 Організатор: Черкаський державний технологічний університет, кафедра РТРС

До участі у VIII Міжнародній науково-практичній конференції "Обробка сигналів і негаусівських процесів" запрошуємо авторів доповідей, що не були опубліковані раніше та містять теоретичні й прикладні результати досліджень в галузі опрацювання сигналів на фоні завад.

 

Метою конференції є зібрати разом науковців, інженерів, аспірантів, студентів для вивчення передового досвіду з розробки, впровадження та поширення актуальних наукових і прикладних досліджень, пов’язаних із опрацюванням інформації, зокрема, наукової школи професора Ю.П. Кунченка з обробки сигналів і негаусівських процесів, що охоплюють широке коло сучасних аспектів розвитку науково-технічного прогресу: створення математичних моделей сигналів та систем; синтез і аналіз методів та алгоритмів обробки сигналів та статистичних даних; розробка апаратних та програмних засобів опрацювання сигналів та даних; комп’ютерне моделювання.

 

ОСНП-2021 відбудеться за підтримки наших партнерів:

Матеріали конференції видаються в електронному варіанті, який розсилається авторам згідно встановлених умов. Авторам найкращих тез програмний комітет конференції може рекомендувати доопрацювання тез для безкоштовного опублікування англійською мовою у вигляді статей у збірнику наукових праць «Вісник Черкаського державного технологічного університету», який внесено до переліку фахових видань України у галузі технічних наук.