,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Нормативна база Нормативні документи діяльності ЧДТУ Документи структурних підрозділів Положення Про пресслужбу Черкаського державного технологічного університету
П'ятниця, 23 квітня 2021 10:40

Положення Про пресслужбу Черкаського державного технологічного університету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про пресслужбу

Черкаського державного технологічного університету

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою  ЧДТУ

(протокол № 4 від 23 жовтня 2017 р.,

зі змінами та доповненнями

(протокол №2 від 03 вересня 2021 р.)

Наказ ЧДТУ №262/01  від  06 вересня 2021 р.

 

 

 

Черкаси 2021

 

1. Загальні положення:

1.1. Пресслужба забезпечує всебічне та систематичне висвітлення діяльності Черкаського державного технологічного університету (далі – ЧДТУ)  у засобах масової інформації.

1.2. Пресслужба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

2. Основними завданнями пресслужби є:

2.1. Забезпечення стратегічного іміджевого позиціонування ЧДТУ у засобах масової інформації, формування у  суспільства, державних структур та партнерів об'єктивного уявлення про наукову, педагогічну, навчальну та виховну діяльність ЧДТУ.

2.2. Здійснення системної інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації щодо діяльності ЧДТУ.

2.3. Налагодження та підтримка дієвих інформаційно-комунікативних зв’язків ЧДТУ із засобами масової інформації Черкаської області України в цілому.

 

3. Пресслужба відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Оперативно готує і розповсюджує у засобах масової інформації та соціальних мережах інформаційні матеріали з актуальних питань діяльності ЧДТУ (в тому числі пресанонсів, пресрелізів, повідомлень, інтерв’ю, статей тощо).

3.2. Формує та оновлює базу засобів масової інформації, підтримує робочі контакти з головними редакторами та журналістами українських, обласних, регіональних та місцевих газет і журналів, телерадіокомпаній, інформаційних агентств.

3.3. Організовує пресконференції, брифінги, інші заходи для засобів масової інформації за участю керівництва ЧДТУ.

3.4. Організовує медіасупровід заходів, які проводяться у ЧДТУ.

3.5. Розміщує інформаційні матеріали на офіційному вебсайті ЧДТУ у розділі «Новини», «Анонси», «ЗМІ про нас» та в соціальних мережах.

3.6. Опрацьовує журналістські запити.

3.7. Здійснює моніторинг засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності ЧДТУ, його керівництва, організовує оперативне реагування на публікації, виступи, теле- та радіосюжети тощо.

3.8. Підтримує робочі контакти із пресслужбами інших органів влади.

3.9. Розробляє та бере участь у підготовці проєктів документації з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.10. Виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

3.11. Формує адресову базу партнерів ЧДТУ з метою вітань із нагоди професійних свят та ювілеїв.

3.12. Розробляє сучасні іміджево-презентаційні заходи задля популяризації ЧДТУ.

3.13. Готує інформаційні повідомлення на сайті університету про державні та професійні свята.

 

4. Пресслужба має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб ЧДТУ, його структурних підрозділів, підприємств, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на пресслужбу завдань і функцій.

4.2. Залучати у разі потреби керівників та працівників структурних підрозділів ЧДТУ (за згодою) до вирішення питань, що належать до компетенції пресслужби.

4.3. Проводити наради чи семінари та навчання з питань, що належать до компетенції пресслужби.

4.4. Брати участь у розробці проєктів документації у межах компетенції пресслужби.

4.5. Брати участь у заходах, які проводяться у ЧДТУ та поза його межами на відповідну тематику.

4.6. З метою забезпечення проведення єдиної державної інформаційної політики у сфері освіти пресслужба взаємодіє зі структурними підрозділами ЧДТУ для виконання поставлених завдань.

 

5. Начальник пресслужби:

5.1. Пресслужбу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника пресслужби призначається особа, яка має вищу освіту у галузі «Журналістика», або вищу освіту в галузі знань «Філологія» чи інших гуманітарних наук за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста  чи магістра.

5.3. Начальник пресслужби має у підпорядкуванні провідного фахівця, який призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.4. У разі відсутності начальника пресслужби його функції покладаються на провідного фахівця пресслужби.

5.5. Начальник пресслужби:

5.5.1. визначає напрями діяльності пресслужби;

5.5.2. несе персональну відповідальність за здійснення завдань і функцій, покладених на Відділ, належну організацію роботи, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни, використання прав, передбачених цим Положенням;

5.5.3. несе персональну відповідальність за достовірність та вивіреність поданих у матеріалах на головній сторінці офіційного сайту університету даних та тих матеріалів, які подаються на інші зовнішні інформаційні ресурси;

5.5.4. несе персональну відповідальність за достовірність адресової бази партнерів ЧДТУ;

5.5.5. у межах своєї компетенції готує проєкти документів для виконання покладених на Відділ завдань;

5.5.6. розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи пресслужби;

5.5.7. здійснює інші функції, передбачені законодавством;

5.5.8. подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву ЧДТУ про призначення на посаду, звільнення з посади працівників Відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

5.5.9. забезпечує дотримання працівниками пресслужби  правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Це Положення в повному обсязі набирає чинності з дати затвердження Вченою радою ЧДТУ.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і затверджуються Вченою радою ЧДТУ та вводяться в дію наказом по університету.

6.3. Положення складено у трьох ідентичних друкованих примірниках: 1-й примірник зберігається у Вченій раді ЧДТУ, 2-й – у пресслужбі, 3-й – у відділі кадрів ЧДТУ.