,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ за результатами проведеної первинної акредитаційної експертизи за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія» (спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології) за першим (бакалаврським) рівнем у ЧДТУ