,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет ЗМІ про нас У ЧДТУ досліджували шляхи трансформації українського суспільства
Понеділок, 27 березня 2017 10:24

У ЧДТУ досліджували шляхи трансформації українського суспільства

У ЧДТУ відбулася III Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект».
Вже втретє науково-практична конференція «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект» збирає однодумців з усіх куточків нашої країни. Цьогоріч всеукраїнський захід за ініціативи кафедри філософських і політичних наук ЧДТУ відбувся у контексті Наукового марафону, що стартував у Черкаському державному університеті 15 березня. "Нова Доба" про це дізналася в ЧДТУ.

Конференція зібрала представників різних організацій, яким не байдужа доля нашого суспільства, зокрема до стін ЧДТУ завітали знані українські філософи Євген Головаха та Едуард Афонін, начальник управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Валерій Данилевський, представник Управління культури і зв’язків з громадськістю Черкаської облдержадміністрації Альбіна Крикун, голова федерації профспілок області Петро Шевченко, начальник інвестиційного відділу громадської спілки «Агенція підтримки підприємництва і інвестицій» Сергій Білик та багато інших поважних гостей.
- Третій рік поспіль наша конференція не виходить за межі основної тематики і присвячена соціально-гуманітарним технологіям, та кожного разу ми обираємо особливий лейтмотив нашої зустрічі, - наголосила у вступному слові завідувач кафедри філософських та політичних наук ЧДТУ Анжела Бойко. - Цього разу науково-практична конференція присвячена проблемам трансформації суспільства. Водночас, ми маємо не лише провести конференцію, а й презентувати кафедру філософських і політичних наук ЧДТУ виключно у прикладному аспекті. Зважаючи на те, що у березні цього року при кафедрі був створений Центр соціальних технологій ЧДТУ, перед нами нині постає важливе завдання довести, що наші наукові досягнення є корисними для суспільства. Саме тому ми прагнемо продемонструвати користь наукових здобутків гуманітаріїв для міста та області і готові до ефективної співпраці. 
Анжела Бойко переконана, що наука повинна існувати тільки в тому випадку, якщо вона корисна та необхідна окремій людині і суспільству. Особливість соціогуманітарних наук полягає в тому, щоб наукові надбання були потрібні суспільству, у такому випадку вони будуть корисними і окремій людині.
На початку заходу Анжела Бойко презентувала Центр соціальних технологій ЧДТУ, основною характеристикою діяльності якого є не зміна обставин, а створення умов для якісних перетворень. Центр соціальних технологій ЧДТУ має просвітницьку, наукову та методичну місію, важливу місію інформаційного сприяння інтеграції ЧДТУ в контексті створення освітнього кластеру.

Актуальна проблематика сучасного суспільства викликала чимало питань та спонукала до жвавої дискусії. Зокрема, під час конференції піднімалися питання створення і використання сучасних гуманітарних технологій в освіті, суспільних науках, проблем сучасної цивілізації, актуальних політичних технологій, трансформації соціокультурної реальності, обговорювалася тема людини інноваційної доби. 
Найбільшу дискусію викликала презентація психолога, соціолога та громадського діяча, доктора філософських наук, професора Євгена Головахи про шляхи трансформації суспільства.
Упродовж останніх 25 років українське суспільство переживало вкрай болісний період зміни суспільного устрою, руйнації звичних соціальних структур та інститутів, становлення нової політичної і економічної системи. Суперечливий і непослідовний характер суспільних змін в Україні та його невідповідність багатьом світовим трендам породжує цілу низку питань та дискусій.
- Сучасна ситуація в країні вимагає рішучого переходу від загальних уявлень про суспільство і про його певні регіональні проблеми до вироблення конкретної технології для зміни нинішньої ситуації, - зазначив філософ Євген Головаха. - Досвід трансформації українського суспільства свідчить, що спроба реформувати, змінити суспільство протягом 25 років призводить до досить невтішних результатів. І громадяни України, і світова спільнота, яка намагається підтримати нашу країну в складний період, вкрай незадоволена ситуацією, що складається в державі.
Євген Головаха детально зупинився на вимушеній трансформації суспільства, яка носила стихійний характер і не мала реальної стратегії реалізації та призвела до погіршення об’єктивних показників.

На жаль, сьогодні одними з суттєвих проблем в українському суспільстві є майже незмінна система цінностей і брак довіри до інститутів влади.
Жваве обговорення викликала презентація доктора соціологічних наук, професора кафедри політичної аналітики та прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України Едуарда Афоніна про постмодерну людську ідентичність та архетипову технологію її вимірювання. В доповіді було розглянуто актуальні для сучасного суспільства питання особливостей української трансформації, динаміки психосоціального розвитку, а також результатів досліджень соцієтальних властивостей за допомогою експрес-діаностики «БАД» та розподілу кодів національних культур.
- У цілому ж проблема адекватного розуміння природи суспільного розвитку в сучасній соціальній науці є актуальною не лише з теоретичної, а й з практичної точки зору. Особливо це стосується дослідження перехідних суспільних епох, ключовою проблемою яких є зміна природи людської ідентичності, - зазначив Едуард Афонін. - Різна соціокультурна ідентифікація сьогодні провокує справжню війну знакових символів, що їх стимулюють семантичні непорозуміння, які багато в чому спричинені архетипами несвідомого.

Учасники конференції винесли на обговорення мовні, ідеологічні, політичні, національні, моральні та матеріальні аспекти, які впливають на трансформацію суспільства. Кожен учасник мав змогу висловити свою думку, порушити хвилююче питання, запропонувати шляхи вирішення ситуації та поділитися своїми знаннями і досвідом з однодумцями.

Для довідки
Кафедра філософських і політичних наук, літопис якої розпочинається у 1969 році, має власну історію, сповнену знаковими віхами та подіями. Сьогодні кафедра філософських і політичних наук ЧДТУ постає не тільки навчальним підрозділом університету, але й потужним аналітичним центром, де працюють авторитетні науковці, діяльність яких спрямована не лише на теоретичні роздуми, але й на практичне застосування наукових результатів. Кафедра забезпечує викладання та вивчення різноманітних дисциплін гуманітарного циклу для бакалаврів, магістрів, аспірантів ЧДТУ. З 2017 року на кафедрі відкрито підготовку фахівців бакалаврського та магістерського рівня за спеціалізацією «Політична філософія».
На кафедрі активно працює студентський науковий гурток «Центр сучасної філософської освіти», розпочав роботу «Центр соціальних технологій», що здійснює експертно-аналітичну та освітньо-тренінгову діяльність, зокрема, проводить моніторинг громадської думки, впроваджує в наукову діяльність і навчальний процес новітні методи гуманітарних досліджень та викладання гуманітарних дисциплін, організовує профорієнтаційну діяльність з проведенням експрес-тестів для випускників.
Науковці кафедри надають експертну оцінку подіям в суспільстві, входять до складу громадських рад при органах державної влади і місцевого самоврядування, розробляють численні курси, спрямовані на особистісний підхід в підготовці фахівців. Вагомі здобутки науковців кафедри знайшли своє відображення у низці наукових праць у провідних міжнародних та вітчизняних виданнях, колективних та одноосібних монографіях і навчальних посібниках. Навчальна та наукова робота кафедри спрямована на фундаментальну підготовку фахівців, поширення філософсько-гуманітарної освіти в університеті.