,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності Кадровий склад ЧДТУ згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад ЧДТУ згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад ЧДТУ згідно з ліцензійними умовами

 за рівнями вищої освіти на 2021-2022 н.р.

Рівень вищої освіти

Всього НПП

з них

з науковим ступенем та/або вченим званням

з науковим ступенем доктора наук та/або вченим званням професора

осіб

%

осіб

%

1

Перший (бакалаврський) рівень

284

234

82,4

60

21,1

2

Другий (магістерський) рівень

168

156

92,9

54

32,1

3

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

43

43

100

31

72,1

 

 

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

Назва освітньої

програми

Код та назва спеціальності

Рівень вищої освіти

Всього НПП

з них

з науковим ступенем та/або вченим званням

з науковим ступенем доктора наук та/або вченим званням професора

осіб

%

осіб

%

1

Право

081 Право

Перший (бакалаврський) рівень

15

14

93,3

1

6,7

2

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Перший (бакалаврський) рівень

14

12

85,7

1

7,1

3

Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський) рівень

16

14

87,5

2

12,5

4

Правосуддя*

(Освітньо- професійна)

081 Право

Другий (магістерський) рівень

7

7

100

2

28,6

5

Теплоенергетика

(Освітньо-професійна)

144 Теплоенергетика

Другий (магістерський) рівень

5

5

100

2

40

6

Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

(Освітньо-професійна)

275 Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський) рівень

6

6

100

1

16,7

* Освітня програма проходить процедуру ліцензування в 2021-2022 н.р.