,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Приймальна комісія Рішення приймальної комісії

Рішення приймальної комісії

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 18.06.2018 року (протокол №11)

1. Рекомендувати Вченій раді ЧДТУ затвердити Правила прийому до Черкаського державного технологічного університету в 2018 році (зі змінами).

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 09.07.2018 року (протокол №12)

1. Допустити до вступних випробувань  з фахового вступного випробування та іноземної мови зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація Підприємництво та економіка підприємства)  для здобуття освітнього ступеня магістра  денної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб іноземця МО ЧАНГЦЗІН на основі ступеня бакалавра.

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 13.07.2018 року (протокол №13)

1. Затвердити розподіл обсягів прийому за державним замовленням між освітніми програмами ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання (на основі ОКР молодшого спеціаліста) та спеціальності ступеня бакалавр 022 Дизайн (на основі ПЗСО):

 

Код

спеціальності 

Код

спеціа-лізації

Назва спеціальності

Освітня програма

Обсяг державного замовлення 2018

Розподіл державного замовлення

Денна

Заочна

Денна

Заочна

на основі ПЗСО

022

 

Дизайн

 

3

0

3

0

на основі ОКР Молодший спеціаліст

022

 

Дизайн

 

2

0

2

0

051

 

Економіка

Міжнародна економіка

5

0

3

0

Економічна кібернетика

2

071

 

Облік і оподаткування

Облік і аудит

5

0

5

0

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

5

0

5

0

073

 

Менеджмент

Менеджмент

4

0

4

0

Аграрний менеджмент

0

075

 

Маркетинг

Маркетинг

5

0

5

0

076

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

4

0

4

0

101

 

Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

3

0

3

0

121

 

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

15

0

15

0

122

 

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні технології проектування

5

0

5

0

123

 

Комп’ютерна інженерія

Системне програмування

15

0

5

0

Спеціалізовані комп’ютерні системи

5

Комп'ютерні системи та мережі

5

125

 

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

10

0

10

0

Системи технічного захисту інформації

0

126

 

Інформаційні системи та технології

Web-технології, web-дизайн

5

0

5

0

131

 

Прикладна механіка

Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування

5

0

5

0

133

 

Галузеве машинобудування

Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації спеціалізованого обладнання

10

0

10

0

141

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

13

0

13

0

144

 

Теплоенергетика

Теплоенергетика

5

0

5

0

151

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

5

0

3

0

Робото-технічні системи та автоматизація

2

152

 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

5

0

5

0

161

 

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

5

0

5

0

172

 

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації

15

0

0

0

Радіотехніка та робототехнічні системи

15

181

 

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

5

0

5

0

186

 

Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

5

0

5

0

192

 

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво

10

0

10

0

193

 

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

4

0

4

0

274

 

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

12

0

12

0

275

03

Транспортні технології

На автомобільному транспорті

10

0

10

0

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 25.01.2018 року (протокол №1)

1. Інформацію голови ПК про склад та завдання комісії у 2018 році взяти до відома.

2.Затвердити заходи по підготовці та організації прийому до університету у 2018 р. (додаток).

3. Затвердити План-графік засідань ПК на 2018 рік (додаток).

                4.Розподілити функціональні обов’язки між членами приймальної комісії у 2018 році таким чином:

Уповноважена особа приймальної комісії, заступник відповідального секретаря, доцент кафедри енерготехнологій Калейніков Г.Є. – відповідальний за прийняття та розгляд електронних заяв, та по роботі з Єдиною державною електронною базою з питань освіти в ЧДТУ та набір на перший курс на основі ПЗСО.

Заступник відповідального секретаря, старший викладач кафедри механіки, поліграфічних машин і технологій Манзюра О.В. – відповідальний за роботу по прийому заяв вступників та документів на навчання за скороченими програмами підготовки (третій курс), та роботу з пільговими категоріями вступників.

Заступник відповідального секретаря, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Ротте С. В. – відповідальний за роботу по прийому заяв та документів вступників на навчання за освітнім ступенем магістр (п’ятий курс) та за своєчасність підготовки екзаменаційної документації для проведення вступних випробувань.

Заступник відповідального секретаря, старший викладач кафедри комп’ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні  Лелеко С.А – відповідальний за роботу по прийому заяв вступників та документів на навчання до аспірантури, за підготовку розкладу консультацій та вступних випробувань, організацію та проведення вступних випробувань,.

Заступник відповідального секретаря, викладач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Долецький К.Ю. – відповідальний за підготовку документації для проведення вступних випробувань та інформаційне забезпечення роботи приймальної комісії.

Технічний секретар приймальної комісії, доцент кафедри філософських та політичних наук Даценко В.С. – відповідальна за підготовку робочої документації та інформаційне забезпечення роботи приймальної комісії.

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 08.02.2018 року (протокол №2)

1.Допустити до вступних випробувань іноземних громадян  для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

Спеціальність 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

Бердімурадов Алишір

Спеціальність 035 Прикладна лінгвістика

Байлієв Бегенчмират

 

2. Схвалити нормативні документів роботи ПК:

-         Положення про проведення співбесіди в черкаському державному технологічному університеті;

-         Положення про апеляційну комісію черкаського державного технологічного університету;

-         Зміни до Правил прийому до ЧДТУ у 2018 році.

3. Рекомендувати Вченій раді затвердити нормативні документів роботи ПК:

-         Положення про проведення співбесіди в черкаському державному технологічному університеті;

-         Положення про апеляційну комісію черкаського державного технологічного університету;

-         Зміни до Правил прийому до ЧДТУ у 2018 році.

 

 Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 13.02.2018 року (протокол №3)

Зарахувати іноземних громадян для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Спеціальність 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

  1. Бердімурадов Алишір
  2. Оразов Ахмет

 

Спеціальність 035 Прикладна лінгвістика

Байлієв Бегенчмират

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 21.02.2018 року (протокол №4)

 

Допустити до вступних випробувань іноземних громадян  для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

 

Спеціальність 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

Акманова Маргуба Азатбоєвна

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Алієв Ельмаддін Тариверді оглу

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 22.02.2018 року (протокол №5)

Зарахувати іноземних громадян для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

 

Спеціальність 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

Акманова Маргуба Азатбоєвна

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Алієв Ельмаддін Тариверді оглу

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 27.02.2018 року (протокол №6)

Допустити до вступних випробувань іноземних громадян для здобуття ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування)

 

Рагімов Раіс Різван огли

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 28.02.2018 року (протокол №7)

Зарахувати іноземних громадян для здобуття ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування)

 

Рагімов Раіс Різван огли

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 29.03.2018 року (протокол №8)

1. Головам предметних, предметних екзаменаційних та комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних комісій забезпечити підготовку та затвердження в установлені терміни необхідної документації для проведення вступних випробувань до університету в 2018 р.

2. Розглянути можливість поновлення інформаційних сітілайт боксів університету з метою посилення наочної агітації Приймальної комісії.

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 12.04.2018 року (протокол №9)

 

1. Призначити відповідального за реєстрацію  Калейнікова Геннадія Євгенійовича, заступника відповідального секретаря ПК.

2. Затвердити розклад додаткових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за вказаними вище спеціальностями.

3. Внести зміни до Правил прийому до ЧДТУ в 2018 році.

4. Рекомендувати Вченій раді затвердити Зміни до Правил прийому до ЧДТУ в 2018 році.

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 30.05.2018 року (протокол №10)

1. Допустити до додаткових вступних випробувань вступників для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (списки додаються).