,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет Склад керівних органів університету Про університет Куницький Микола Прокопович

Куницький Микола Прокопович

 

Проректор
Черкаського державного технологічного університету
Кандидат політичних наук
Викладач  кафедри філософських і політичних наук


18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460
роб.тел.:   +380 (472) 56-60-06
e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Рік народження - 1966.


Науково-педагогічна біографія

Освіта:
• Черкаський державний технологічний університет  2004р.
• Кандидатська дисертація “Детермінанти та прояви політичної поведінки в умовах демократичної трансформації суспільства”за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія,  2019р.
Професійна діяльність:
• 2017 – 2019     – асистент кафедри електротехнічних систем.
• 2019 – 2021     – викладач кафедри філософських і політичних наук.
• 06.2016             – теперішній час  – проректор

Основні дисципліни, що викладаються

• Політологія


Основні навчально-методичні праці

 

1. Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів всіх форм навчання та напрямів підготовки)/ [Текст] / [Електронний ресурс] / [упоряд.  М.П. Куницький] ; М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 26 с.

2. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання всіх напрямів підготовки / [Текст] / [Електронний ресурс] / [упоряд.  М.П. Куницький] ; М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 22 с.


Основні наукові праці

1. Куницький М.П. Зовнішні детермінанти мотивації політичної поведінки умовах демократизації суспільства. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип.22. с.80-85. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/19415/1/Kunytskji%2c%20M..pdf

2.Куницький М.П. Мотиваційний клімат політичної участи:до  визначення поняття.Політикус:науковий журнал. Випуск 3, Одеса 2017 с. 20-24. www.politicus.od.ua http://www.politicus.od.ua/3_2017/6.pdf

3. Куницький М.П. Мотиви політичної участі як предмет вивчення сучасної науки. Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 76. Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України. Київ: Юридична думка, 2017. с187-200. http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-76-_2017_.pdf

4. Куницький М.П. Проблеми псевдо мотивації політичної поведінки як відображення ризиків демократизації українського суспільства. Політикус:науковий журнал. Випуск 5. Одеса, 2017. с.62-67.http://www.politicus.od.ua/5_2017/15.pdf

5. Куницький М.П. Психологічні детермінанти мотивації політичної поведінки як відображення ризиків демократизації суспільних відносин. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ, 2017. Вип. 125 (10). с.377-381.

6. Куницький М.П. Особливості та тенденції мотивації поведінки політичного класу та суспільства у контексті демократичних змін в Україні. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ,2017. Вип.126 (11). с.474-480.Участь у конференціях

 

1. Куницький М.П. Чинники мотивації політичної участі особистості в умовах демократичного суспільства. Дванадцяті юридичні читання. Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози: матеріали Міжнародної наукової конференції, 1-2 червня 2017. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. с.339-342.

2. Куницький М.П. Потенційна та актуальна мотивація політичної  поведінки суб’єктів влади та окремих груп суспільства в сучасній Україні. Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921рр.): матеріали Міждународної наукової конференції, 24-25 травня 2018р. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. с.188-190.

3. Куницький М.П. Особливості політичної поведінки в умовах демократичної трансформації суспільства. "Освіта і доля нації". Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід: Матеріали  ХІХ  Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 травня 2018 р.)/ Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. Харьків: ХНПУ, 2018. с.70-74.

4. Куницький М. П. Політична поведінка як "індикатор" досягнень та ризиків демократичної трансформації українського суспільства. Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект.  Матеріали V науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 року, м. Черкаси). с.62-65.


Перелік нагород та заохочень

 

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів Куницький М.П.  нагороджений почесними грамотами Черкаського державного технологічного університету, подякою МОНУ м.Київ  Л.М.Гріневич, та подякою міського голови А.В.Бондаренко м. Черкаси.

  • Подяка ЧДТУ(10 вересня 2010р.)
  • Грамота  ЧДТУ (наказ №322 від 21.09.2011)
  • Почесна грамота ЧДТУ (наказ №54 від 25.02.2015)
  • Почесна грамота ЧДТУ (наказ №357 від 25.08.2016)
  • Подяка МОНУ жовтень 2017р.Подяка міського голови(2019р.)
  • Почесна грамота  Черкаська обласна рада (лютий 2020 №28).