,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Спеціальності та освітні програми

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

БАКАЛАВР

МАГІСТР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 4-5 РОКІВ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 1,5 РОКИ

ГАЛУЗЬ

ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Інформаційні технології проектування

Інформаційні технології проектування

Управління ІТ

проектами

123 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

123 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

Системне програмування

Системне програмування

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Спеціалізовані комп’ютерні системи

124 Системний аналіз

Системи і методи прийняття рішень

124 Системний аналіз

Системи і методи прийняття рішень

125 Кібербезпека

Управління інформаційною безпекою

 

 

Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

 

 

15 Автоматизація

та приладо-будування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

   
 

71

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БАКАЛАВР

МАГІСТР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 4-5 РОКІВ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 1,5 РОКИ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

10 Природничі науки

101 Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології водоочищення

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

   
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ І РОБОТОТЕХНІКИ

БАКАЛАВР

МАГІСТР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 4-5 РОКІВ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 1,5 РОКИ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Системи технічного захисту інформації

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

15 Автоматизація

та приладо-будування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Прилади і системи точної механіки

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Прилади і системи точної механіки

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення

153 Мікро- та наносистемна техніка

Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

Телекомунікації

Телекомунікації


75

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

БАКАЛАВР

МАГІСТР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 4-5 РОКІВ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 1,5 РОКИ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Політична філософія

033 Філософія

Політична філософія

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Міжнародна економіка

051 Економіка

Міжнародна економіка

Економічна кібернетика

Економічна кібернетика

07 Управління

та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит в галузях економіки

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит в галузях економіки

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Банківська справа

073 Менеджмент

Менеджмент

073 Менеджмент

Менеджмент

Управління проектами

Аграрний менеджмент

Бізнес-адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

075 Маркетинг

Маркетинг

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

23 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

   

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

   
 

Лінгвістичний факультет

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БАКАЛАВР

МАГІСТР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 4-5 РОКІВ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 1,5 РОКИ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

Прикладна лінгвістика

Прикладна лінгвістика

 

ФКТМД знак_новый размер

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ І ДИЗАЙНУ 

БАКАЛАВР

МАГІСТР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 4-5 РОКІВ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 1,5 РОКИ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

За видами

022 Дизайн

За видами

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування

131 Прикладна механіка

Технології

машинобудування

Обробка металів за

спецтехнологіями

133 Галузеве  машинобудування

Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації спеціалізованого обладнання

133 Галузеве  машинобудування

Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації технічних систем

Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації обладнання харчових виробництв

14 Енергетична інженерія

144 

Теплоенергетика

Теплоенергетика

144 

Теплоенергетика

Теплоенергетика

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

   

27 Транспорт

274 Автомобільний  транспорт

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний  транспорт

Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології

На автомобільному транспорті

275 Транспортні технології

На автомобільному транспорті

 
 
Факультет харчових технологій та сфери обслуговування

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

БАКАЛАВР

МАГІСТР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 4-5 РОКІВ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 1,5 РОКИ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей

   

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

Харчові технології та інженерія

181 Харчові технології

Технології продуктів бродіння і виноробства

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

   

242 Туризм

Туризм

242 Туризм

Туристичний та готельно-ресторанний бізнес