,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Професорсько-викладацький склад

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий cтупінь

Вчене звання

Посада

1.

Триус Юрій Васильович

д.п.н.,к.ф.-м.н.

професор

зав.кафедри

2.

Тимченко Анатолій Анастасійович

д.т.н.

професор

професор

3.

Оксамитна Любов Павлівна

к.т.н.

доцент

доцент

4.

Саух Валерій Михайлович

к.т.н.

доцент

доцент

5.

Дяченко Петро Васильович

к.т.н.

доцент 

доцент

6.

Герасименко Інна Володимировна

к.п.н.

 

доцент

7.

Андрієнко Володимир Олександрович

 к.т.н. 

 

доцент

8.

Заспа Григорій Олександрович

 

 

ст. викладач

(сумісник)

9.

Бойко Володимир Володимирович

 

 

асистент

10.

Директоренко Олена Василівна

 

 

асистент

11.

Шемет Ірина Анатоліївна

   

асистент


Навчально-допоміжний персонал
 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

1.

Коноваленко Валентина Миколаївна

старший лаборант

2.

Середа Лариса Анатоліївна

старший лаборант

3.

Полякова Ірина Миколаївна

технік І категорії

4.

Чілей Юрій Олександрович

інженер-системотехнік