,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Наукова діяльність кафедри

  • створення інформаційних управляючих систем і технологій в галузі економіки, науки й освіти;
  • математичні методи прийняття рішень в інтелектуальних системах;
  • прогресивні інформаційні технології моделювання складних систем;
  • теорія та методи оптимізації і дослідження операцій;
  • технології відкритих інформаційних систем; розробка моделей, методів, технологій і засобів електронного навчання;
  • розробка і впровадження комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математичних та інформатичних дисциплін.

До науково-дослідної роботи, яка тематично пов'язана з навчальним процесом і науковими напрямками досліджень кафедри та Інституту системних інформаційних досліджень, залучаються студенти через виконання курсових проектів, написання дипломних і магістерських робіт, участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління має широкі міжнародні наукові контакти і зв’язки з університетами Німеччини, США, Росії, Білорусі, Болгарії, співпрацює з десятками провідних наукових установ і університетів України, серед них: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "КПІ", Національний університет будівництва і архітектури, Інститут інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Колектив кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління постійно працює над удосконаленням навчального процесу, системи управління науково-дослідною діяльністю студентів, зміцненням матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, їх конкурентоспроможності на ринку інтелектуальної праці в галузі інформаційних технологій.