,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Перелік дисциплін, що викладає кафедра

 

1.    Архітектура обчислювальних систем

2.    Алгоритми та структури даних

3.    Комп'ютерна графіка

4.    Методи і алгоритми комп'ютерної когнітивної графіки

5.    Середовища розробки програм

6.    Структури даних та алгоритми

7.    Інтелектуаьний аналіз даних

8.    Технології розподілених систем та паралельних обчислень

9.    Технології відкритих інформаційних систем

10.  Технології тестування програмного забезпечення

11.  Об'єктно-орієнтоване програмування

12.  Програмування та алгоритмічні мови

13.  Інформаційні технології аналізу систем

14.  Системи підтримки прийняття рішень

15.  Теорія інформації та кодування

16.  Технології захисту інформації

17.  Експертні технології прийняття рішень

18.  Моделювання систем

19.  Інформаційні системи управління

20.  Інформаційні системи управління в економіці

21.  Методи еволюційного моделювання в економіці

22.  Технології проектування інформаційних баз

23.  Математична логіка і теорія алгоритмів

24.  Теорія алгоритмів

25.  Методи оптимізації та дослідження операцій

26.  Теорія прийняття рішень

27.  Організація баз даних та знань

28.  Крос-платформне програмування

29.  Нечіткі моделі і методи в системах прийняття рішень

30.  Штучні нейронні мережі в комерції та бізнесі

31.  Моделювання бізнес-процесів

32.  Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем

33.  Системний аналіз і моделювання економічних систем

34.  Методологія та організація наукових досліджень

35.  Системний аналіз і моделювання економічних систем

36.  Методологія та організація наукових досліджень

37.  Системний аналіз

38.  Системний аналіз предметної області

39.  Системний аналіз і моделювання економічних систем

40.  Системи аналітичної обробки даних

41.  Моделі і методи прийняття рішень

42.  CASE-методи в економіці і бізнесі

43.  Інтелектуальні інформаційні системи в економіці

44.  Комп'ютерні мережі

45.  Теорія і методи захисту інформації

46.  Розподілені інформаційні системи управління науково-освітніми ресурсами

47.  Медичні інформаційні системи

48.  Моделі та методи оптимізації і прийняття рішень

49.  Перспективні інформаційні технології

50.  Системно-методологічні основи інформаційних технологій