,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Перелік дисциплін, що викладає кафедра

 1. Архітектура обчислювальних систем
 2. Алгоритми та структури даних
 3. Комп'ютерна графіка
 4. Методи і алгоритми комп'ютерної когнітивної графіки
 5. Середовища розробки програм
 6. Структури даних та алгоритми
 7. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 8. Технології відкритих інформаційних систем
 9. Технології тестування програмного забезпечення
 10. Об'єктно-орієнтоване програмування
 11. Програмування та алгоритмічні мови
 12. Еволюційні технології оптимізації процесів і систем
 13. Інформаційні технології аналізу систем
 14. Системи підтримки прийняття рішень
 15. Теорія інформації та кодування
 16. Технології захисту інформації
 17. Експертні технології прийняття рішень
 18. Інформаційні системи управління
 19. Інформаційні системи управління в економіці
 20. Методи еволюційного моделювання в економіці
 21. Технології проектування інформаційних баз
 22. Нечіткі моделі і методи в системах прийняття рішень
 23. Штучні нейронні мережі в комерції та бізнесі
 24. Теорія алгоритмів
 25. Теорія прийняття рішень
 26. Організація баз даних та знань
 27. Англійська мова (за проф. спрямуванням)
 28. Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
 29. Наукова іноземна мова
 30. Крос-платформне програмування
 31. Моделювання бізнес-процесів
 32. Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем
 33. Системний аналіз і моделювання економічних систем
 34. Методологія та організація наукових досліджень
 35. Системний аналіз і моделювання економічних систем
 36. Науково-дослідна робота
 37. Системний аналіз
 38. Системи аналітичної обробки даних
 39. Системний аналіз предметної області
 40. Моделі і методи прийняття рішень
 41. Технології відкритих інформаційних систем
 42. CASE-методи в економіці і бізнесі
 43. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці
 44. Комп'ютерні мережі
 45. Теорія і методи захисту інформації
 46. Розподілені інформаційні системи управління науково-освітніми ресурсами