,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Факультет економіки та управління

Факультет економіки та управління

 ФЕУ 1993 Факультет був створений у складі Черкаського інженерно-технологічного інституту у 1996 році і до нині є одним з найпотужніших у ЧДТУ.

Факультет очолює кандидат економічних наук, доцент Демиденко Віктор Вячеславович.

Помічники декана:

з навчально-методичної роботи – викладач Руденко Оксана Анатоліївна;

з наукової роботи – к.ф.н., доцент Кожем’якіна Оксана Миколаївна;

з виховної роботи – к.е.н., доцент Горяна Ірина Володимирівна.

Спеціалісти деканату з питань денної форми навчання – Лисяна Інна Василівна та з питань заочної форми навчання – Свідерська Інна Юліївна.

Голова студентської ради факультету економіки та управління – Бабак Інна.

Нині на факультеті ведеться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями  бакалавр, спеціаліст, магістр.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів на факультеті економіки та управління проводиться за такими напрямами та спеціальностями: «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Менеджмент організації і адміністрування», «Фінанси», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Бізнес-адміністрування», «Управління інноваційною діяльністю» та «Управління проектами».

У складі факультету вісім кафедр:  економіки та підприємництва (очолює д.е.н., проф. Манн Р.В.); менеджменту та бізнес-адміністрування (очолює д.е.н., проф. Фінагіна О.В.); фінансів (очолює д.н.держ.упр., проф. Гончаренко І.Г.); економічної кібернетики та маркетингу (очолює д.е.н., проф. Коломицева О.В.), міжнародної економіки (очолює д.е.н., проф. Петкова Л.О.), бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту (очолює к.е.н., доц. Гавриленко В.О.), філософських і політичних наук (очолює д.ф.н., проф. Бойко А.І.), економічної теорії та банківської справи (очолює к.е.н., доц. Журба І.О.).

Керівництво факультету разом із професорсько-викладацьким складом та студентами ведуть активну наукову, виховну, профорієнтаційну роботу для виконання пріоритетних завдань університету: якість освіти, єдність колективу, науковий розвиток.