,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Факультет економіки та управління

 ФЕУ 1993 Започаткування вищої економічної освіти в Черкаському регіоні пов’язане з утворенням у 1993 році фінансово-економічного факультету на базі кафедри економіки, організації і управління виробництвом тоді ще Черкаського інженерно-технологічного університету (ЧІТІ). Велика роль у створенні факультету належала Черкаській обласній державній адміністрації та Міністерству фінансів України.

Необхідність створення економічного факультету В ЧІТІ була обумовлена потребою регіону в економічних кадрах для новоствореної податкової служби, казначейства і розширення функцій фінансових органів держадміністрації на рівні області та районів.

У 1996 році з фінансово-економічного факультету був виділений факультет економіки та управління зі спеціальностями «Економіка підприємства» і «Менеджмент організації». До складу факультету ввійшли кафедра економіки та управління (колишня - кафедри економіки, організації і управління виробництвом); менеджменту організації; історії України; іноземних мов.

У 2015 році відбулося злиття фінансово-економічного і факультету економіки та управління. Об’єднаний факультет успадкував назву факультету економіки та управління.
Нині на факультеті ведеться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями  бакалавр і магістр.

Підготовка бакалаврів на факультеті економіки та управління проводиться за спеціальностями: «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Підприємництво та економіка підприємства», «Публічне управління та адміністурування» та «Фінанси і кредит».
Підготовка магістрів на факультеті економіки та управління проводиться за спеціальностями: «Банківська справа», «Бізнес-адміністрування», «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Підприємництво та економіка підприємства», «Публічне управління та адміністурування», «Управління інноваційною діяльністю», «Управління проектами» та «Фінанси і кредит».

У складі факультету шість випускових кафедр:  економіки та підприємництва (очолює д.е.н., проф. Манн Р.В.); менеджменту та бізнес-адміністрування (очолює д.е.н., проф. Фінагіна О.В.); фінансів (очолює д.н.держ.упр., проф. Гончаренко І.Г.); економічної кібернетики та маркетингу (очолює д.е.н., проф. Коломицева О.В.), міжнародної економіки та бізнесу (очолює д.е.н., проф. Петкова Л.О.), бухгалтерського обліку, аналізу і оподаткування (очолює д.е.н., доц. Гавриленко В.О.).
Факультет очолює кандидат економічних наук, доцент Демиденко Віктор Вячеславович.

Помічники декана:
з навчально-методичної роботи – ст. викладач Руденко Оксана Анатоліївна;
з наукової роботи – д.е.н., професор Захарова Оксана Володимирівна;
з виховної роботи – викладач Сергієнко Олександр Анатолійович.

Спеціалісти деканату з питань денної форми навчання – Лисяна Інна Василівна та з питань заочної форми навчання – Свідерська Інна Юліївна.

Голова студентської ради факультету економіки та управління – Дьордяй Марк.

Керівництво факультету разом із професорсько-викладацьким складом та студентами ведуть активну наукову, виховну, профорієнтаційну роботу для виконання пріоритетних завдань університету: якість освіти, єдність колективу, науковий розвиток