,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Спеціалізовані вчені ради Повідомлення про захист дисертацій Повідомлення про захист дисертації Понеділка Вадима Віталійовича за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Четвер, 10 січня 2019 23:56

Повідомлення про захист дисертації Понеділка Вадима Віталійовича за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

14 лютого 2019 р. о 1400

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 73.052.01
Черкаського державного технологічного університету

відбудеться захист дисертації Понеділка Вадима Віталійовича

на тему «Методи та засоби побудови і реалізації інтегро-степеневих моделей процесів відновлення вхідних сигналів нелінійних динамічних об’єктів»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

 

Автореферат:

Дисертація:

Відгуки офіційних опонентів: 

Відгук опонента (д.т.н., С.А. Положаєнко)


 

Відгук опонента (к.т.н., І.Ю. Михайлова)