,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Наукова діяльність Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство (надалі – СНТ) – самостійна, неприбуткова, добровільна, молодіжна громадська організація зі студентського самоврядування, яка утворена з ініціативи студентів Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ) і діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей студентів ЧДТУ, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем та у відповідності до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства, міжнародного права, статуту ЧДТУ та Положення про СНТ ЧДТУ.