,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Рада молодих вчених Гранти і програми Оголошується конкурс Ф75

Оголошується конкурс Ф75

Оголошується конкурс Ф75

«Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» на 2018 рік

Запити приймаються до 20 лютого 2017 року.

Для подання запиту на участь у  конкурсі необхідно:

1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі). Реєстрація керівника та всіх виконавців проекту є обов'язкова.

2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф75.

3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

1. Скріплений паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми із титульним аркушем, що містить підпис керівника організації, мокру печатку та підписи всіх виконавців проекту (титульний аркуш формується автоматично після збереження файлу електронного запиту) – 2 примірники.

2. Гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень (за зразком – contest.dffd.gov.ua – меню «Документи»).

3. Довідка з місця роботи із зазначенням посади.

4. Два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань), копії патентів та авторських свідоцтв.

5. Завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація).

6. Завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня.

Всі документи оформлюються без файлів в паперову папку на зав’язках!

Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або  електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсі contest.dffd.gov.ua – закладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804


Умови конкурсу Ф75

на гранти Президента України

для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2018 році

 

1. Загальні положення

1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту):

- доктори наук – до 35 років,

- докторанти – до 33 років,

- кандидати наук – до 30 років.

1.2. Грошовий розмір гранту складає:

- для докторів наук – 90 тис. грн.;

- для докторантів – 75 тис. грн.;

- для кандидатів наук – 60 тис. грн.

1.3. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.4. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.

1.5. Інформація про призначення грантів оприлюднюється через засоби масової інформації.

1.6. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між Міністерством освіти і науки України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень протягом року, на який призначається грант.

1.7. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.

 

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.

2.2. При розгляді проектів оцінюються:

• актуальність тематики;

• оригінальність наукової ідеї;

• наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;

• наукова кваліфікація молодого вченого;

• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих учених і студентів.

 

3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту в рамках оголошеного конкурсу.

3.2. Для подання запиту на конкурс необхідно:

- зареєструватися на конкурсному ресурсі Державного фонду фундаментальних досліджень – contest.dffd.gov.ua (якщо запитувач приймає участь у конкурсі вперше);

- заповнити форму запиту (меню «Конкурс Ф75»);

- зберегти форму в сиситемі;

- згенерувати файл відповідно до форми запиту;

- роздрукувати документ.

3.3. Матеріали, що додаються до електронного запиту:

1. Два примірники паперової заявки з мокрою печаткою організації та підписом керівника організації, або особи, що є відповідальна за наукову складову організації.

2. Гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень (за зразком).

3. Довідка з місця роботи із зазначенням посади.

4. Два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань), копії патентів та авторських свідоцтв.

5. Завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація).

6. Завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня.

Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках без позначок) направляються поштою до ДФФД за адресою: 

Державний фонд фундаментальних досліджень

к. 404-б 

бульв. Т. Шевченка, 16 

м. Київ, МСП 

01601

або надаються особисто до дирекції ДФФД за зазначеною адресою.

Телефон для довідок: (044) 246-39-29.

3.4. Термін подання запиту – до 20 лютого 2017 року включно.

При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам або були роздруковані не за формою, не реєструються і до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.