,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

П'ятниця, 23 грудня 2016 21:31

Науково-методичний семінар «Публікації у виданнях, внесених до науковометричних баз»

Завідувач кафедри філософських і політичних наук проф. Бойко Анжела Іванівна 22 грудня 2016 року провела науково-методичний семінар «Публікації у виданнях, внесених до науковометричних баз», протягом якого було розглянуто важливі для вітчизняних науковців питання  історії та сучасного стану рецензованих серіальних наукових видань і науковометричих показників.

Особливий інтерес викликала інформація про специфіку підбору джерел інформації, зокрема, послуг пошукових платформ та спеціалізованих пошукових систем на кшталт Web of Science. Scopus, Index Copernicus та ін.. Окрему увагу було приділено аналізу вимог до наукових публікацій, а також розгляду питань структуризації наукової статті, специфіки  роботи з референт-менеджерами, рецензування публікації та експортування інформації.

В якості можливості презентації власних наукових здобутків доповідач розглянула актуальні авторські профілі, серед яких відзначила Scopus, Orcid, ResearcherID, Googl Scholar тощо.