,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Четвер, 03 грудня 2015 21:25

ІІ Обласний Філософський Форум

Завантажити прикріплення:

12 листопада 2015 року з нагоди святкування Міжнародного дня філософії та до 45-річчя кафедри філософії відбувся ІІ Обласний філософський форум по тематиці: «Статус філософських дисциплін в університеті».

Форум розпочався урочистими привітаннями учасників організаторами форуму та керівництвом ЧДТУ – д.філос.н., доцента, завідувача кафедри філософії Анжели БОЙКО, д.т.н., доцента, проректора з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків Сергія ЗАБОЛОТНОГО, д.і.н., професора, проректора з гуманітарно-виховних питань Валентина ЛАЗУРЕНКА, к.держ.упр., доцента, проректора з навчальної роботи Олега ГРИГОРА.

Другий обласний філософський форум зібрав представників вищих навчальних закладів міста Черкаси, які викладають філософію і гуманітарні дисципліни, з метою формування спільного погляду на роль філософсько-гуманітарних наук в становленні сучасної університетської освіти. Викладачірізних регіональних вищих навчальних закладів: Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Східноєвропейського університету економіки та менеджменту, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та Черкаського державного технологічного університету згадали історію становлення кафедри філософії ЧДТУ. Ветерани, які тривалий час працювали були відміченні врученням почесних грамот. В подальшому відбулося досить гостре обговорення з проблем визначення статусу філософії та соціально-гуманітарних дисциплін в університеті, відбувся обмін інформацією, зав’язалася конструктивна дискусія, підсумки котрої були прописані в резолюції форуму.

Резолюцією передбачається, що так як гуманітарні дисципліни формують національну свідомість молодого покоління незалежної і нескореної України, посилюється роль викладача в світоглядному формуванні студентства. Учасники заходу занепокоєні звуженням гуманітарної складової освітнього процесу, наголошують, що філософська освіта необхідна для усвідомлення соціокультурних трансформацій українського суспільства. На даний час є необхідність реформування вищої освіти з метою інтеграції до європейського освітнього простру, здатність домовлятися, поважати думку іншого, то на підставі вище викладеного ІІ Філософський Форум вважає за потрібне: 1) провести «круглі столи» у ВНЗ, представники яких брали участь у даному заході, щодо формування погляду університетської спільноти на статус філософських та  гуманітарних дисциплін; 2) залучати студентів до участі у наукових розробках і пошуках науковців гуманітарних кафедр; 3) поширити практику наукових студентських товариств, гуртків для філософської освіти; 4) брати участь в науко-практичних заходах за фахом, що проводяться на рівні міста й області; 5) продовжити пошук найкращих форм для співпраці, для творчого діалогу і розробки спільних наукових проектів; 6) необхідна зміна форм викладання філософії як навчальної дисципліни згідно вимог часу; 7) запровадити узгодження і формування спецкурсів з філософських дисциплін; 8) орієнтувати студентів на організацію філософського клубу на міждисциплінарному рівні.

Спілкування відбулося в дружній, не вимушеній і, головне, в творчій атмосфері.