,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Вівторок, 03 червня 2014 15:42

РЕЗОЛЮЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект (До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка)»

РЕЗОЛЮЦІЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект 

(До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка)»

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект (до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка)» відбулась 29 – 30 травня 2014 року на базі Черкаського державного технологічного університету. Слід відзначити, що конференція гуманітарного профілю проводиться в ЧДТУ вперше за останні роки, що підкреслює необхідність гуманітаризації технічної освіти.

Метою проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект (до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка)» є формулювання відповідних часу ключових соціально-філософських проблем; розгляд освіти як засобу формування національно-орієнтованого громадянина України; обговорення можливих аспектів і наслідків новітніх освітніх процесів, зокрема, крізь призму історичного розвитку, економіки знань, соціальних технологій, філософської рефлексії.

Основним завданням конференції є вироблення спільної позиції науковців щодо актуальних проблем сучасності та пошук шляхів впровадження теоретичних засад в освітню практику.

У роботі конференції взяли участь 60 учасників (з них 4 – з інших країн (Росія)).

Для обговорення в роботі конференції запропоновані наступні питання:

 • § шевченкознавчі дослідження як фактор збереження національної ідентичності в добу глобалізації;
 •   шевченкознавство як суспільний досвід та практика.
 • роль філософії у суспільстві ризику;
 • наука у добу інформатизації;
 • економіка епохи глобалізації;
 • становлення нових вимірів моральності в контексті викликів глобалізації;
 • релігійна ідентичність у сучасній соціокультурній реальності.
 • §зміни самовизначення та перспективи людини у добу NBICS- технологій;
 • §філософський зміст та проблеми біоетики в сучасних умовах.
 • модернізація вищої освіти у ХХІ ст. як фактор збереження і підвищення інтелектуального потенціалу українського суспільства;
 • роль суспільно-гуманітарних наук у розв’язанні проблем сучасної цивілізації;
 • проблеми формування екологічної культури.

Основні результати конференції: сформовано концептуальні засади актуальних соціально-філософських проблем в контексті філософії освіти, сучасної шевченкіани, філософії політики, філософії історії тощо.

За результатами обговорення доповідей було прийнято наступні рекомендації:

1. Звернутись до МОН України з пропозицією збільшення гуманітарної складової в технічних навчальних закладах з метою оптимізації впровадження патріотичного підходу в освітній процес.

2. Залучати інтелектуальний потенціал науко-педагогічних працівників до розробки і реалізації гуманітарної політики держави.

3. Активізувати роботу молодих науковців по пріоритетним напрямкам досліджень філософської проблематики.

4. Звернутись до МОН України, ректорів навчальних закладів з пропозицією створення Ради Гуманітарних Наук при університетах.

 

Оргкомітет конференції