,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Проект Рішення атестаційної комісії

ПРОЕКТ

 

Додаток 3

РІШЕННЯ
атестаційної комісії

________________________________________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти/саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності)

від ____ _______ 20___ р. № ____________   

Комісія у складі голови ________________________________________________________________________ та
                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

членів комісії ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________________________

           (прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________

            (прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

за результатами проходження кваліфікаційного іспиту прийняла рішення про видачу/відмову у видачі ________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, що подала заяву на

___________________________________________________________________________________

проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та

________________________________________________________________________________________________

обстеження інженерних систем будівель)

кваліфікаційного атестата на право провадження діяльності з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель/обстеження інженерних систем будівель.

Додаток:

1.Оригінали виконаних особою, що подала заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель, тестових та ситуаційних завдань кваліфікаційного іспиту на __ арк.

 

2.Заява на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель з документами, що додаються до неї, на __ арк.

 

3.Рішення про проведення професійної атестації на __ арк.

Голова комісії  ___________  ______________________
                                                 (підпис)                        (ініціали, прізвище)

Члени комісії: ___________  _______________________

                                      (підпис)                       (ініціали, прізвище)

                                  ___________  _______________________

                                      (підпис)                       (ініціали, прізвище)

                                  ___________  _______________________

                                      (підпис)                       (ініціали, прізвище)

                                  ___________  _______________________

                                      (підпис)                       (ініціали, прізвище)