,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Заява на курси професійної підготовки

Ректору Черкаського державного

технологічного університету

Григору О.О.

_________________________

ПІБ заявника

_________________________

_________________________

 

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене слухачем курсів професійної підготовки за освітньо-професійною програмою за напрямком (спеціалізацією)

_______________________________________________________________

«Сертифікація енергетичної ефективності будівель»

__________________________________________________________________

«Обстеження інженерних систем будівель»

з «____»  ___________________ 2018 р.

       

  Про себе повідомляю:

1. ПІБ ___________________________________________________________________________

2. Дата, рік, місце народження______________________________________________________

3 Місце реєстрації  ________________________________________________________________

4. Серія та № паспорта, коли та ким виданий_________________________________________

5. Рівень фахової вищої освіти, кваліфікація _________________________________________

6. Рід занять, професійна діяльність_________________________________________________

7. Ідентифікаційний номер _________________________________________________________

8.  Номер телефону_______________________________________________________________

                                                 

 

До заяви додаю:

1. Копія паспорту.

2. Копія документа про освіту.

3. Копія ідентифікаційного номеру.

4. Згода на збір,обробку та використання персональних даних.

 

Дата «____» ____________ 20____ р.                           Підпис _____________