,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Нормативна база Нормативні документи діяльності ЧДТУ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕС-СЛУЖБУ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕС-СЛУЖБУ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою  ЧДТУ

протокол № 4 від 23 жовтня 2017 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про прес-службу

Черкаського державного технологічного університету

 

1. Загальні положення:

1.1. Прес-служба забезпечує всебічне та систематичне висвітлення діяльності Черкаського державного технологічного університету (далі – ЧДТУ)  у засобах масової інформації.

1.2. Прес-служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

2. Основними завданнями прес-служби є:

2.1. Забезпечення стратегічного іміджевого позиціонування ЧДТУ у засобах масової інформації, формування у  суспільства, державних структур та партнерів об'єктивного уявлення про наукову, педагогічну, навчальну та виховну діяльність ЧДТУ.

2.2. Здійснення системної інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації щодо діяльності ЧДТУ.

2.3. Налагодження та підтримка дієвих інформаційно-комунікативних зв’язків ЧДТУ із засобами масової інформації Черкаської області України в цілому.

 

3. Прес-служба відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Оперативно готує і розповсюджує у засобах масової інформації інформаційні матеріали з актуальних питань діяльності ЧДТУ (в тому числі прес-анонсів, прес-релізів, повідомлень, інтерв’ю, статей тощо).

3.2. Формує та оновлює базу засобів масової інформації, підтримує робочі контакти з головними редакторами та журналістами українських газет і журналів, телерадіокомпаній, інформаційних агентств.

3.3. Організовує прес-конференції, брифінги, інші заходи для засобів масової інформації за участю керівництва ЧДТУ.

3.4. Організовує медіа-супровід заходів, які проводяться у ЧДТУ.

3.5. Розміщує інформаційні матеріали на офіційному веб-сайті ЧДТУ у розділі «Новини» та «Анонси».

3.6. Опрацьовує журналістські запити.

3.7. Здійснює моніторинг засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності ЧДТУ, його керівництва, організовує оперативне реагування на публікації, виступи, теле- та радіосюжети тощо.

3.8. Підтримує робочі контакти із прес-службами інших органів влади.

3.9. Розробляє та бере участь у підготовці проектів документації з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.10. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3.11. Формує адресову базу партнерів ЧДТУ з метою вітань з нагоди професійних свят та ювілеїв.

3.12. Розробляє сучасні іміджево-презентаційні заходи задля популяризації ЧДТУ.

3.13. Готує інформаційні повідомлення на сайті університету про державні та професійні свята.

 

4. Прес-служба має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб ЧДТУ, його структурних підрозділів, підприємств, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на прес-службу завдань і функцій.

4.2. Залучати у разі потреби керівників та працівників структурних підрозділів ЧДТУ (за згодою) до вирішення питань, що належать до компетенції прес-служби.

4.3. Проводити наради чи семінари та навчання з питань, що належать до компетенції прес-служби.

4.4. Брати участь у розробці проектів документації у межах компетенції прес-служби.

4.5. Брати участь у заходах, які проводяться у ЧДТУ та поза його межами на відповідну тематику.

4.6. З метою забезпечення проведення єдиної державної інформаційної політики у сфері освіти прес-служба взаємодіє з структурними підрозділами ЧДТУ для виконання поставлених завдань.

 

5. Начальник прес-служби:

5.1. Прес-службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника прес-служби призначається особа, яка має вищу освіту у галузі «Журналістика», або вищу освіту в галузі знань «Філологія» чи інших гуманітарних наук за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста  чи магістра.

5.3. Начальник прес-служби може мати у підпорядкуванні провідного фахівця, який призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.4. У разі відсутності начальника прес-служби його функції покладаються на провідного фахівця прес-служби.

5.5. Начальник прес-служби:

5.5.1. визначає напрями діяльності прес-служби;

5.5.2. несе персональну відповідальність за здійснення завдань і функцій, покладених на Відділ, належну організацію роботи, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни, використання прав, передбачених цим Положенням;

5.5.3. несе персональну відповідальність за достовірність та вивіреність поданих даних у матеріалах на головній сторінці офіційного сайту університету даних та тих матеріалів, які подаються на інші зовнішні інформаційні ресурси;

5.5.4. несе персональну відповідальність за достовірність адресової бази партнерів ЧДТУ;

5.5.5. у межах своєї компетенції готує проекти документів для виконання покладених на Відділ завдань;

5.5.6. розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи прес-служби;

5.5.7. здійснює інші функції, передбачені законодавством;

5.5.8. подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву ЧДТУ про призначення на посади, звільнення з посад працівників Відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

5.5.9. забезпечує дотримання працівниками прес-служби  правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.