Версія для друку

ВИСНОВКИ експертної комісії щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми Підприємництво та економіка підприємництва спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим(магістерським) рівнем у ЧДТУ