Версія для друку

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" у ЧДТУ