Версія для друку

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Туризм зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем