Версія для друку

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Дизайн” (за видами) зі спеціальності 022 - Дизайн підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем