Версія для друку

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Політична філософія» зі спеціальності 033 Філософія за другим (магістерським) рівнем