Версія для друку

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ за результатами проведеної первинної акредитаційної експертизи за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія» (спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології) за першим (бакалаврським) рівнем у ЧДТУ