Версія для друку

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми "Електротехнічні системи електроспоживання" другого (магістерського ) рівня вищої освіти