Версія для друку

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми "Екологія та охорона навколишнього середовища" другого (магістерського ) рівня вищої освіти