,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Середа, 06 вересня 2017 08:18

Олег Григор: «У новому навчальному році ЧДТУ продовжуватиме потужну науково-дослідну роботу»

Олег Григор: «У новому навчальному році ЧДТУ продовжуватиме потужну науково-дослідну роботу»

Виконуючий обов’язки ректора Черкаського державного технологічного університету Олег Григор узагальнив  увесь об’єм науково-дослідної роботи, що проводиться університетом.

Сьогодні підготовка наукових кадрів у Черкаському державному технологічному університеті проводиться за 13 спеціальностями (відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів 1999 року) та за 9 спеціальностями (за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти по новому переліку спеціальностей).

Працюють 2 Спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій з технічних наук, в яких у 2017 році було захищено 9 кандидатських дисертації (з них 4 – співробітниками ЧДТУ), також за межами університету захистили кандидатські дисертації ще 3 співробітники університету.

У 2017 році відкрито Спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій з економічних наук (голова ради – д.е.н., професор Коломицева О.В.).

За 2016-2017 н.р. рік співробітниками ЧДТУ було захищено 2 докторські дисертації (Прокопенко Тетяна Олександрівна., Чепурда Ганна Миколаївна – наразі очікуємо диплом доктора наук.)

Відповідно до нового Закону «Про вищу освіту» у цьому році для підготовки докторів філософії проведено ліцензування спеціальності 075 – Маркетинг.

Здійснено відбір до докторантури на 2 місця, які фінансуються за кошти державного бюджету. В минулому році  було 1 місце.

Враховуючи, що в минулому навчальному році  було ліцензовано  8 спеціальностей за магістерським освітнім рівнему нас є підстави для ліцензування ще декількох спеціальностей на підготовку докторів філософії.

На сьогодні університет має партнерські стосунки з 30 навчальними закладами й науковими установами Європи, Америки, Азії. Проводиться науково-дослідна робота в галузі інформатики, фізики й механіки, хімії й біоматеріалознавства, мови, літератури, культури. 

Найбільш дієвими є проекти з Польщею – подвійні дипломи і стажування викладачів.

На кафедрі хімічної технології та водоочищення, під керівництвом д.т.н., професора Столяренка Г.С. виконуються 5 міжнародних проектів, в т.ч. два найвагоміших -  «Водна гармонія».

Перший - «Водна гармонія» Еразмус+, загальний осяг фінансування складає 1 330 000 €, для ЧДТУ – 330 000 €. В 2017 році в ЧДТУ було поставлено обладнання на 40 000 €.

Другий - «Водна гармонія 2», який є продовженням проекту «Водної гармонії 1», в рамках цього проекту створений консорціум вчених, які представляють Україну, Норвегію, Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, Молдову, Білорусь.

Здійснюється реалізація двох проектів Темпус:, проекту Еразмус+, проекту Британської Ради в рамках реалізації проекту «Англійська мова для університетів» та «Активні громадяни».

В рамках співпраці з корпорацією Cisco Systems Inc відкрито на базі університету Мережеву Академію Cisco, яка в 2016 році випустила першу групу фахівців. В цьому році проводиться підготовка вже 2-х груп.

У 2017 році підписано договір про співпрацю з інвесткомпанією Noosphere, урамках якого, у конкурсі інженерних стартапів Вернадський Челендж  який проходив в м. Дніпропетровськ від ЧДТУ взяли участь два проекти, які увійшли в десятку кращих проектів України.

Університет є партнером проекту ПРООН та Євросоюзу «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»., до якого залучені студенти,  викладачі, населення, бізнес-структури.

В березні-квітні 2017 року проведено науково-освітній марафон «Інноватика в науці та освіті: синергія інтеграції», в якому окрім традиційних заходів (конференції, дні студентської науки, олімпіади, науковий пікнік), були проведені, телемости, форум з міжнародного співробітництва, лекції провідних науковців, презентація та обговорення інвестиційних проектів, дебатний турнір.

В період за 2016-2017 навчальний рік в ЧДТУ було проведено   13 наукових конференцій. З них: 8 міжнародних, 4 всеукраїнських та 1 інтернет- конференція.

В університеті щорічно проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. Загальна кількість учасників у минулому навчальному році склала  близько 1400 студентів.

На другий тур Всеукраїнських студентських олімпіад Черкаський державний технологічний університет направив 50 студентів, які брали участь з 20 предметів.

7 студентів нашого університету були визнані переможцями цих олімпіад (один студент виборов 1-ше місце, один студент – 2-ге місце, 5 студентів – 3-тє місце.

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 навчального року 13 студентів нашого вишу посіли призові місця (диплом І ступеня – 2 студ., ІІ ступеню – 5 студ., диплом ІІІ ступеня – 6 студентів)

Впровадження наукових розробок є пріоритетним напрямком нашої наукової діяльності.

Прикладом цих досягнень є впровадження медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» у Черкаському обласному кардіологічному центрі. Робота виконувалася у межах госпдоговірної теми  (науковий керівник професор Триус Ю.В.) з обсягом фінансування 82 тис. грн.

У серпні 2017 року відкрито нову госпдоговірну тему «Розробка для медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» електронних шаблонів первинних облікових форм документації, що використовуються у пологових будинках і перинатальних центрах» (науковий керівник професор Триус Ю.В.) з обсягом фінансування 100 тис. грн.