,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Конференції

Важливим показником ефективності студентської наукової роботи є результативність участі студентів у конференціях, олімпіадах, конкурсах. Студенти університету спільно з викладачами та аспірантами брали активну участь у Міжнародних науково-практичних конференціях.

Науково-дослідна та інноваційної діяльність студентів здійснювалась через залучення їх до науково-дослідних робіт кафедр, що виконуються за держбюджетним замовленням та при виконанні робіт другої половини робочого часу викладачів; участі у конкурсах та конференціях як студентського, так і викладацького рівня; участі у Всеукраїнських студентських олімпіад.

В університеті щорічно проводяться Дні студентської науки. При проведенні студентського форуму проходить демонстрація результатів НДРС у формі виставки експонатів науково-технічної творчості студентів, докладів на студентських науково-технічних конференціях (щорічно працює 10 секцій).

Близько 33 % студентів від контингенту студентів денної форми навчання приймають участь в студентських конференціях.

За підсумками проведення Днів студентської науки кращі наукові роботи студентів щорічно публікуються у збірнику тез "Дні студентської науки ЧДТУ".