,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Міжнародна діяльність Відділ міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків (ВМЗ) Черкаського Державного Технологічного Університету – інформаційно-аналітичний центр, зорієнтований на аналітичну діяльність, яка обумовлює розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету ЧДТУ в світовому співтоваристві. Це також і координуючий структурний підрозділ усього університету, створений для розробки та впровадження стратегії міжнародної діяльності, розширення й поглиблення міжнародних зв’язків, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.

Діяльність відділу здійснюється за такими основними напрямками:

 • допомога в організації академічної та наукової співпраці із закордонними навчальними закладами  та науково-дослідницькими організаціями;
 • встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав;
 • допомога студентам та співробітникам університету в участі в міжнародних програмах;
 • допомога при запрошенні на роботу викладачів, учених-дослідників із вузів інших країн;
 • надання сервісних послуг щодо прийому закордонних фахівців і студентів у ЧДТУ, а також відрядження за кордон науково-дидактичних, адміністративних працівників і студентів університету в рамках договірних відносин із вузами-партнерами або у рамках виділених міжнародними організаціями грантів;
 • допомога в організації мобільності професорсько-викладацького складу та студентів;
 • підготовка, обробка, збір даних про міжнародні програми, фонди, донорські організації;
 • пошук зарубіжних університетів-партнерів;
 • допомога у прийомі закордонних делегацій та спеціалістів;
 • реклама університету за кордоном;
 • допомога у розробці та виконанні міжнародних договорів.

Основні пріоритети в діяльності ВМЗ:

 • Аналіз результативності та перспективності існуючих договірних відносин Черкаського Державного Технологічного Університету із закордонними вузами-партнерами.
 • Аналітична робота з пошуку нових форм роботи та нових партнерів за кордоном з метою забезпечення додаткових джерел фінансування через отримання грантів і виконання спільних проектів, що сприяє зміцненню авторитету університету у світовому науковому співтоваристві.
 • Збір, аналіз інформації про закордонні вузи, наукові співтовариства, міжнародні фонди та програми.
 • Допомога в організації участі університету в міжнародних (конгресах, конференціях, симпозіумах, виставках, ярмарках і т. ін.).
 • Пропагування (реклама) наукових, методичних, навчальних розробок ЧДТУ за кордоном (у тому числі й через мережу INTERNET).

 

Діяльність відділу сприяє розвитку міжнародної співпраці та розширює перспективи розвитку викладання вищої освіти нашого університету. Вона формує інституціональний етнос і цінності, та стосується усіх вищих навчальних закладів.

Інтернаціоналізація  впроваджується в трьох основних темах:  навчання, відкриття та взаємодії.

Інтернаціоналізація наших програм дозволяє нашим студентам розвивати знання, навички, погляди і звички глобально мислячих громадян