,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Телефонний довідник

Назва підрозділу

Кімната/
корпус

Робочий тел.

РЕКТОРАТ

   

Ректор

106/1

71-00-92

Перший проректор

108/1

71-00-92

Проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків

109/1

73-02-44

Проректор з гуманітарно-виховних питань

111/1

71-00-83

Проректор

112/1

71-76-26; 56-60-06

Помічники ректора

802а/1; 212/1

73-02-32

Секретаріат ректорату

107/1
110/1

71-00-92
71-00-83

ВЧЕНА РАДА

250/2

73-02-29

КАНЦЕЛЯРІЯ

212/1

73-02-46; 73-02-49

АРХІВ

корп. № 4

73-02-37

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

501/1

71-00-86

Кафедра інформаційних технологій проектування

603/1

73-02-35

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

605/1

73-02-68

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій управління

511, 512/1

73-02-71

Кафедра прикладної математики

606/1

73-02-59

Кафедра інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії

604/1

73-02-85

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

205/1

73-02-40

Кафедра комп'ютеризованих та інформаційних технологій в приладобудуванні

409/1

73-02-60; 73-02-11

Кафедра радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем

307/1

73-02-61

Кафедра електротехнічних систем

138/2

73-02-56

Кафедра інформатики, інформаційної безпеки та документознавства

201/2

73-02-17

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ І ДИЗАЙНУ

216/4

71-00-85

Кафедра автомобілів та технологій їх експлуатації

206/10

33-08-67; 33-08-61

Кафедра енерготехнологій

311/4

71-75-05

Кафедра проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління

200/4

228/4

71-74-99

71-75-03

Кафедра технології та обладнання машинобудівних виробництв

302/4

71-74-98

Кафедра механіки, поліграфічних машин і технологій

217/4

71-76-24

Кафедра фізики

307/2

73-02-57

Кафедра дизайну

405/4

71-76-11

Кафедра вищої математики

312/4

73-02-24

ДЕКАНАТ БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

102/3

73-02-64

Кафедра промислового та цивільного будівництва

202/3

73-02-79

Кафедра безпеки життєдіяльності

318/4

71-75-90

Кафедра будівельних конструкцій

201/3

73-02-34

Кафедра екології

317/2

73-02-66

Кафедра загальної екології, педагогіки та психології

315/2

73-02-66

Кафедра хімічних технологій та водоочищення

410а/2

73-02-21; 73-02-10

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

207/2

71-00-82

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

406/10

33-08-75

Кафедра технології бродильних виробництв

307/10

33-08-65

Кафедра фізичного виховання та здоров'я людини

корп. №7

73-83-91

Кафедра історії України та суспільних дисциплін

221/2

73-02-52; 73-02-27

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

701/1

73-02-82; 73-09-39

Ккафедра економіки та підприємництва

215/2

73-02-14; 71-74-90

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

205/2

73-02-87; 73-02-72

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

907/1

73-02-69

Кафедра міжнародної економіки та бізнесу

908/1

73-02-77

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

901/1

73-02-62

Кафедра фінансів

705/1

71-10-57

Кафедра економічної теорії та банківської справи

907а/1

71-76-05

Кафедра філософських і політичних наук

709/1

73-02-18

ДЕКАНАТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

803/1

73-02-55; 73-02-80

Кафедра іноземних мов

208/2

73-02-78

Кафедра прикладної лінгвістики

809/1

73-02-67

Кафедра української мови та загального мовознавства

210/2

73-02-63

Кафедра романо-германської філології та перекладу

807/1

73-02-26

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПО РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

121/2

73-02-81

ПРОФКОМ

115/2

73-02-70

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

246/2

73-02-29

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

222/2

73-02-83

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ

226/2

73-02-15

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

102/1

73-02-23

ПРЕС-СЛУЖБА

101/1

71-00-89

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

гурт. №1, кк. 9, 14

73-02-51

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

   
 

204/1

73-02-58

 

206/1

73-02-25

 

211/1

73-02-75

 

208/1

73-02-74

Диспетчерська служба

214/1

73-02-30

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

251/2

73-29-79

ВІДДІЛ КАДРІВ

237/2

73-02-84; 71-00-88

ПЛАНОВО-ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

245, 247/2

73-02-16

БУХГАЛТЕРІЯ

 

71-00-95; 73-02-41

Відділ розрахунку заробітної плати

234/2

71-00-87

Відділ нарахування стипендії, облік по підзв. особах, розрахунки ПДВ

232/2

71-00-87

Бухгалтер-касир

231/2

71-00-87

Відділ обліку матеріалів

248/2

73-02-76

Відділ обліку основних засобів

249/2

73-02-76

Відділ по розрахунках студентів та проживання в гуртожитках

243/2

73-02-20

Відділ розрахунків з казначейством

231/2

73-02-41

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

   
 

242/2

71-76-04

 

240/2

71-00-84

 

244/2

71-76-04

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

101/4

73-02-24

ЦЕНТР СТУДЕНТСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА КУЛЬТУРНИХ ПРОГРАМ

216/2

71-00-90

Cтудклуб

216/2

50-83-02

Фотолабораторія

106/10

73-43-58

Музей історії ЧДТУ

4 поверх/1

73-02-52

Музей історії радіотехніки ім. Ю.П. Кунченка

306/1

73-02-61

БІБЛІОТЕКА

113/2

73-02-47

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

 

71-75-01; 71-74-97

Головний інженер

117/2

71-00-91

Провідний інженер

116/2

71-00-91

Провідний інженер зв'язку

004/1

73-02-36

Електромонтер, слюсар-сантехнік

підвал/1

73-02-45

Ліфтер

 

71-00-93

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

гурт. № 1, к. 10

73-02-38

Інженер з цивільного захисту та пожежної безпеки

гурт. № 1, к. 7

71-74-89

МЕДПУНКТ

гурт. № 2

73-57-16

ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНИЙ ВІДДІЛ

гурт. № 1, к. 11

71-75-63

ГАРАЖ (прохідна)

 

73-02-54

АВТОШКОЛА

 

71-45-68

Завідувач складу

124/2

73-02-42

Товарознавець

гурт. № 1, к. 12

71-75-60

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО ТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

122/2
119/2

73-02-89
73-02-48

СТУДМІСТЕЧКО ЧДТУ

 

73-56-20

Гуртожиток № 1 (комендант, охорона)

 

71-74-89

Гуртожиток № 2 (охорона)
(зав. гуртожитком)

 

73-51-27
73-56-20

Паспортист

 

73-51-27

Гуртожиток № 3 (комендант, охорона)

 

63-49-31

Гуртожиток № 4 (охорона)
(зав. навч. компл.)

 

71-60-25
33-08-60

Корпус № 1 (комендант, охорона)

 

73-02-12

Корпус № 2 (охорона)

 

73-02-12

Корпус № 3 (охорона)

 

73-02-86

Корпус № 4 (комендант, охорона)

 

71-76-01

Корпус № 5 (охорона)

 

71-45-69

Корпус № 6 (зав. спорткомплексом)

 

73-83-89

Корпуси № 6, 7 (охорона)

 

73-83-91

Корпус № 8 (охорона)

 

64-60-66

Корпус № 9 (охорона)

 

71-42-43

Корпус № 10 (охорона)

 

73-43-58

ЇДАЛЬНЯ

 

71-74-88

БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ТОПОЛЬОК»

 

+38 096-501-62-95

БАЗА ВІДПОЧИНКУ «РОСЬ»

 

+38 068-104-44-08

СМІЛЯНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

8 (233) 4-12-50