,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Мацепа Сергій Михайлович

Мацепа Сергій Михайлович

Посада: Асистент

Сфера наукових інтересів: Електронно-променева обробка матеріалів

Перелік курсів, що читаються: 

- Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;

- Системи сучасних технологій;

- Промислові теплові електростанції;

- Технологія електроерозійної обробки.

- Технологія вакуумної обробки.

Вибрані наукові публікації:

  1. Розрахунок параметрів електронного потоку низькоенергетичної електронної гармати Пірса/ Коваленко Ю. І., Рудь М. П., Канашевич Г. В., Мацепа С.М., Годованець Я.В.// Вісник Черкаського державного технологічного університету, Черкаси №1, 2014. – С. 98-105
  2. Лабораторний практикум з дисципліни «Метрологічне забезпечення наукових досліджень» для студентів спеціальностей: 8.05050201 -  ”Технології машинобудування” і 8.05050204 - ”Обробка металів за спецтехнологіями”/ Канашевич Г. В., Рудь М. П., Дмитренко П.П., Мацепа С.М., Голуб М.В.// Бібліотека ЧДТУ, Затверджено методичною радою ЧДТУ №5/2015-2016 н.р. від 14.03.2016р.
  3. Лабораторний практикум з дисципліни «Фізичні методи дослідження матеріалів»/ Канашевич Г. В., Дмитренко П.П., Мацепа С.М., Голуб М.В.// Бібліотека ЧДТУ, Затверджено методичною радою ЧДТУ №5/2015-2016 н.р. від 11.04.2016р.
  4. Пристрій для електронно-променевого полірування виробів/ Канашевич Г.В., Голуб М.В., Мацепа С.М., Дмитренко П.П., Шматков В.Ю.// Пат. 109084 України, МПК С23С 14/30, H01J37/30. Заявл. 18.02.2016, Опубл. 10.08.2016. Бюл.№5. – 3 с.
  5. Переобладнання мікротвердоміра ПМТ-3 для цифрової візуалізації досліджень об’єктів мікрометричних розмірів/ Мацепа С.М., Голуб М.В.// Тези доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», 28-29 квітня 2016 року. Київ – КНУТД
  6. Методика виявлення мікродефектів і дефектного шару в поверхні пластин з оптичного скла з використанням електронно-променевого методу обробки/ Голуб М.В., Канашевич Г.В., Антонюк В.С., Мацепа С.М.// Вісник Черкаського державного технологічного університету, Черкаси: ЧДТУ, 2017,  №2.C. 105-110.