,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Перелік дисциплін, що викладає кафедра

Автоматизація технологічних операцій

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Електронно-променева та лазерна мікрообробка

Інженерна графіка

Інженерна графіка (спецкурс)

Інженерна і комп’ютерна графіка

Історія інженерної діяльності

Комп'ютерне конструювання та дизайн

Комп'ютерне моделювання

Метали і зварювання в будівництві

Металообробне обладнання

Металообробний інструмент

Методи теорії планування експерименту

Метрологічного забезпечення наукових досліджень

Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Організація монтажа та ремонту обладнання

Основи автоматизації ТПВ

Основи математичного моделювання систем

Основи наукових досліджень

Основи проектування формоутворювальної оснастки

Основи САПР

Основи САПР та сучасні системи типу CAD/CAM

Основи технологічної підготовки виробництва

Основи технології ремонту машин та обладнання

Основи управління ризиками в машинобудуванні

Прогресивні методи обробки

Проектування цехів та дільниць для ЕФЕХМО

Промислові теплові електростанції

Ремонт технологічного обладнання

Розмірний аналіз конструкцій

САПР ТП

Системи сучасних технологій

Теоретичні основи будови матеріалів

Технологічна оснастка механоскладального виробництва

Технологічні методи виробництва заготовок

Технологічні основи машинобудування

Технологія автоматизованого виробництва

Технологія вакуумної обробки

Технологія електроерозійної обробки

Технологія машинобудування

Технологія машинобудування (галузева)

Технологія машинобудування (частина 1)

Технологія машинобудування (частина 2)

Технологія машинобудування (частина 3)

Технологія обробки на верстатах з ЧПК і ОЦ

Технологія плазмової обробки

Технологія ремонту машин та обладнання

ТКМ та матеріалознавство (частина 1)

ТКМ та матеріалознавство (частина 2)

ТОМ (методи обробки поверхонь)

ФВА в машинобудуванні

Фізико-хімічні основи обробки матеріалів КПЕ

Фізичні методи дослідження матеріалів