,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Факультет комп'ютеризованих технологій машинобудування і дизайну Кафедра технології та обладнання машинобудівних виробництв

Кафедра технології та обладнання машинобудівних виробництв

Кафедра технології та обладнання машинобудівних виробництв створена в 2010 році в результаті об’єднання трьох кафедр – «Технологія машинобудування» (ТМ), «Обробка металів за спец- технологіями» (ОМСТ) та «Інженерна та комп’ютерна графіка» (ІКГ). 

На кафедрі працюють 3 д.т.н., професорів, 8 к.т.н., доцентів, 2 старших викладачі, 3 асистенти.

Кафедра ТОМВ проводить підготовку за трьома рівнями вищої освіти: 

Бакалавр за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», освітня програма – «Комп’ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування» (термін навчання: денна форма – 4 роки, заочна форма - 5 років)

Магістр за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», за двома освітніми програмами – «Технології машинобудування» і «Обробка металів за спецтехнологіями» (термін навчання: денна форма – 1.5 роки, заочна форма - 1.5 роки)

Доктор філософії за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», освітня програма – «Лазерні технології та процеси фізико-технічної обробки» (термін навчання – 4 роки)

 

Головні завдання кафедри:

1. Підготовка висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Прикладна механіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «магістр» та докторів філософії за спеціальністю «Процеси фізико-технічної обробки».

2. Науково-технічна діяльність з залученням обдарованої молоді:

- школярів старших класів загальноосвітніх шкіл;

- учнів та випускників технікумів, професійно-технічних училищ, коледжів;

- студентів вищих навчальних закладів.

В основу підготовки фахівців покладено:

- комп’ютерне 3D-моделювання деталей, механізмів, технологічних процесів машинобудівної галузі;

- 3D-моделювання роботів - маніпуляторів для технологій електронно-променевої, лазерної та вакуумної обробки матеріалів;

- виготовлення та програмування діючих моделей роботів-маніпуляторів;

- проектування, виготовлення 3D-принтерів та їх програмування;

- матеріалознавство і технологію машинобудування;

- спеціальні технології обробки матеріалів та виготовлення деталей: технології вакуумної (CDV-technology), лазерної, плазмової, електронно-променевої обробки, 3D-друк (Fused deposition modeling), лазерне, плазмове, гідроабразивне вирізання тощо;

- фізичні дослідження та контроль якості поверхні матеріалів;

- отримання спеціальних знань для відтворення високотехнологічних деталей і механізмів промислового виробництва (Reverse Engineering)

 

Випускники спеціальності 131 - «Прикладна механіка» за освітньою програмою «Технології машинобудування»:

- проектують технологічні процеси та оснащення, засоби механізації, автоматизації з використанням комп’ютерних та мультимедійних технологій, проводять наукові дослідження;

- проводять наукові дослідження, що спрямовані на створення нової техніки та технології;

- проводять моніторинг та менеджмент виробничих процесів;

- організовують виробництво, експлуатацію та ремонт машин на сучасному технічному рівні.

Випускники спеціальності 131 - «Прикладна механіка» за освітньою програмою «Обробка металів за спецтехнологіями»:

- володіють новітніми технологіями обробки матеріалів, зокрема лазерними, плазмовими, електроерозійними, гідроструменевими та ін.;

- використовують в виробничій практиці знання по матеріалознавству, нанотехнологіям, кристалографії;

- працюють з комп’ютерними системами проектування, технічною документацією;

- організовують виробництво на підприємствах харчової, хімічної, машинобудівної та інших галузей.

 

Студенти кафедри є неодноразовими переможцями і призерами Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад з комп’ютерного моделювання. Наші випускники працюють на приладобудівних підприємствах інженерами-механіками, головними технологами, провідними фахівцями; організовують менеджмент та керують діяльністю на підприємствах харчової, хімічної, машинобудівної галузей; працюють в приватних фірмах мікро оптики та медицини Черкас, Києва, Харкова, інших міст України, а також за кордоном.