,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Професорсько-викладацький склад

 

П.І.Б.

Науковий cтупінь

Вчене звання

Посада

1.

Ващенко Вячеслав Андрійович

д-р техн. наук

професор

завідувач кафедри

2. 

Колінько Сергій Олександрович

канд. физ.-мат. наук

доцент

доцент

3. 

Бутенко Тетяна Іванівна

канд. техн. наук

доцент

доцент

4. 

Білокінь Світлана Олександрівна

канд. техн. наук

 

старший викладач

5. 

Цибулін Валентин Вікторович

 

 

старший викладач

6. 

Коваленко Юрій Іванович

 

 

старший викладач