,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Кафедра дизайну

Сайт кафедри дизайну: http://design.chdtu.edu.ua

Протягом 15 років ЧДТУ здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців напряму і спеціальністю «Дизайн» (галузь знань 0202 - Мистецтво). За цей період кафедра, як підрозділ ЧДТУ, набула статусу одного з провідних осередків на Україні, спроможних готувати висококваліфікованих фахівців - дизайнерів:“Бакалавр”, “Спеціаліст” і “Магістр”. Освітня діяльність за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки фахівців напряму і спеціальності «Дизайн» в ЧДТУ акредитована.

 

Сьогодні за напрямом і спеціальністю «Дизайн» в ЧДТУ навчається 236 студентів денної форми навчання і 76 студентів заочної форми.

Професорсько-викладацький склад (ПВС) кафедри налічує 36 осіб (31,0 ставка на початок 2014/2015 навчального року). Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Романенко Наталія Григорівна. На кафедрі працюють відомі особистості художньо-образної творчості Черкаського регіону: заслужений художник України, почесний професор Афонін Віктор Андрійович, Заслужений майстер народної творчості України Мартинова Ольга Михайлівна, відомий дизайнер Деркач Сергій Петрович, відомий скульптор Шилімова-Ганзенко Людмила Григорівна.

Чисельність викладачів з науковими ступенями, почесними і вченими званнями зросла за 15 років з однієї особи до дев’яти штатних викладачів (28,2% за кількістю ставок).

ПВС кафедри відповідає за якість підготовки фахівців трьох рівнів освіти напряму 6.020207 і спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн» наступних видів дизайну: Графічний дизайн, Інтер’єр і обладнання, Промисловий дизайн, Дизайн одягу, Дизайн текстилю, Ландшафтний дизайн. Планується ввід ще трьох видів дизайну, що користуються попитом: Книжкова графіка і поліграфія, Дизайн віртуального простору, Дизайн меблів. 

За кафедрою дизайну закріплено 14 аудиторій, три з яких мають статус лабораторій, обладнаних відповідним чином (прилади, устаткування, витяжка тощо), 3 мольбертних аудиторії, 5 спеціалізованих аудиторій, 2 – лекційних аудиторії і 3 допоміжних приміщення. Навчальний процес забезпечено програмами та навчальними планом за видами дизайну, учбовими і методичними посібниками, які розроблені у відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України.

Термін навчання (всі види дизайну) за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”  - 4 роки, “Спеціаліст” – 5,5 років, „Магістр” – 6 років.

Якість підготовки в ЧДТУ фахівців напряму і спеціальності «Дизайн» систематично підтверджується участю студентів у щорічних виставках, показах, конкурсах регіонального, всеукраїнського і Міжнародного масштабів. Про участь і отримані призові місця студентами ЧДТУ спеціальності «Дизайн» у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт свідчать Накази Міністерства освіти і науки від 23.09.2008 № 872, від 07.07.2010 № 679, Наказ МОНМСУ від 29.06.2011, №666, від 26.06.2013 №847, від 07.07.2014 №800.