,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Кафедра дизайну

ЧЕРКАСЬКА ШКОЛА ДИЗАЙНУ ЧДТУ

Design is getting “big” again

Дизайн усюдисущий знову,
тому що це мудре і творче
вирішення людських проблем

Черкаський державний технологічний університет почав займатися освітньою діяльністю у галузі дизайну з 1999 року, а з 2002 року функціонує спеціалізована кафедра – кафедра дизайну, яка стала одним із потужних науково-практичних осередків підготовки фахівців з дизайну в Україні. За півтора десятка років колектив кафедри став самодостатнім за чисельністю практикуючих фахівців і науковців. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує чотири професори, сім кандидатів мистецтвознавства, доцентів, сім молодих і активних викладачів – випускників кафедри; три особи викладачів готують дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Професорсько-викладацький склад кафедри дизайну очолює доктор технічних наук, професор Романенко Наталія Григорівна. Викладають на кафедрі відомі фахівці з мистецтва і дизайну різного спрямування: заслужений діяч мистецтв, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ) Бойчук Олександр Васильович, відомий фахівець з мультимедійного дизайну, кандидат мистецтвознавства, доцент ХДАДМ – Опалев Михайло Леонідович, відомий дизайнер-практик, старший викладач – Деркач Сергій Петрович, відомий скульптор і художник, старший викладач Шилімова-Ганзенко Людмила Григорівна, дизайнер текстилю, старший викладач Куліш Тетяна Анатоліївна.

Наукові досягнення викладацького складу кафедри постійно публікуються у фахових виданнях України та за її межами. На базі кафедри дизайну були проведені дві регіональні конференції, присвячені дизайн-освіті й розвитку дизайну на Черкащині, дві Всеукраїнські конференції з міжнародною участю за тематичним спрямуванням: «Регіональний дизайн і освіта».

Спеціальність «Дизайн» в ЧДТУ акредитована за першим і другим рівнем освіти: бакалавр, магістр. Галузь знань, за якою здійснюється навчання студентів спеціальності «Дизайн» – 02 Культура і Мистецтво, професійне спрямування: «Графічний дизайн», «Дизайн середовища», «Дизайн одягу», «Промисловий дизайн». З 2016 року було здійснено набір студентів на навчання за спеціалізацією «Мультимедійний дизайн».

Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр - 4 роки; магістр на базі освітнього рівня бакалавр – 1,5 роки. На кафедрі організовано річні і місячні підготовчі курси. Підготовка абітурієнтів на місячних підготовчих курсах – безкоштовна. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності «Дизайн» відповідає всім критеріям акредитації спеціальності. За кафедрою закріплено 15 аудиторних приміщень, в тому числі: майстерні з рисунку і живопису, лабораторії з дизайну одягу, з офорту і станкової графіки, спеціалізовані аудиторії з проектування інтер’єрів та предметного дизайну, фотолабораторія, комп’ютерний клас.

Навчально-педагогічний процес на кафедрі дизайну набуває інформаційно-практичного характеру завдяки впровадженню передових освітніх технологій з широким використанням комп’ютерної техніки. До послуг студентів комп’ютерні класи з пакетами програм: CorelDraw, Adobe Illustrator 10, Adobe PhotoShop СS, ArchiCAD, 3dsmax, Adobe Flash, CSS3, JQuery, Adobe ImageReady, GIMP.

Характеристика кваліфікаційних напрямків, за якими здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Дизайн» в Черкаському державному технологічному університеті:

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН: передбачає підготовку фахівців з розробки фірмового стилю, товарних знаків, оформлення упаковки, рекламних і соціальних плакатів, мультимедійних композицій. Отримані знання можуть бути застосовані в рекламних агентствах, редакціях журналів і газет, в поліграфічних фірмах та підприємствах, при створенні спец-ефектів на кіностудіях та телеканалах, в мультиплікації й анімації різної змістовності, в дизайні комп’ютерних ігор.

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА: передбачає підготовку фахівців з проектування просторового середовища, інтер’єрів і обладнання житлових й промислових приміщень, виставочних експозицій щодо створення об’єктів реклами в міському середовищі. Студенти набувають навиків з декоративного мистецтва.

ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН: передбачає підготовку фахівців, проектна діяльність яких спрямована на формоутворення матеріального середовища, що оточує людину і пов’язана с промисловими технологіями різних галузей – від побутових речей повсякденного вжитку до складних технологічних систем;

ДИЗАЙН ОДЯГУ: передбачає набуття знань з усіх етапів виготовлення костюма: від створення професійного ескізу – ідеї до реального виконання в матеріалі. Майбутні дизайнери-модельєри отримують знання з історії костюма, історії та теорії моди, конструювання та макетування одягу.

Підготовка фахівців базується на загальних програмах з фундаментальних дисциплін: академічного рисунку та живопису, композиційного аналізу та проектної графіки, системного дизайн-проектування предметно-просторового середовища, сучасних досягнень науки з природознавчих дисциплін в розумінні кольору та його психофізіологічного впливу, що дає можливість готувати висококваліфікованих бакалаврів і магістрів з дизайну. Випробовуючи свої проекти на життєздатність, студенти кафедри дизайну презентують університет на різнопланових регіональних, Всеукраїнських та міжнародних виставках, отримуючи призові місця.

Телефони для довідок:
71-76-11 – кафедра дизайну
0673186916 – Людмила Григорівна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Cайт кафедри дизайну: http://design.chdtu.edu.ua