,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Підгорний Микола Володимирович

Підгорний Микола Володимирович

Спеціальність: 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології»


Тема дисертації: „ Моделі, методи та засоби системного проектування автоматизованих систем керування оперативним пожежогасінням”

Науковий ступінь: к.т.н.

Вчене звання: доцент кафедри АТЕ

Посада: доцент (за сумісництвом)

Сфера наукових інтересів:

 

Системна ефективність транспортних засобів. Моделі, методи і стратегії.

 

Перелік курсів, що читаються:

 

Електронне та електричне обладнання автомобілів;

Логістика;

Основи комп’ютерної діагностики автомобілів.

Дослідження операцій в транспортних системах

 

Наукові публікації:

 

1. Підгорний М.В. Життєвий цикл створення систем моніторингу транспортування небезпечних вантажів / М.В. Підгорний, А.А.Тимченко, В.П.Мельник// Пожежна безпека: теорія і практика: збірник наукових праць. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2011.- №9. – С.121-127.

2. Підгорний М.В. Розрахунок зовнішньої швидкісної характеристики дизельного двигуна для автомобілів, що перевозять особливо небезпечні вантажі / М.В. Підгорний, В.П. Мельник, О.В. Огій // Пожежна безпека: теорія і практика: збірник наукових праць. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2012.- №12. – с.84-90.

3. Підгорний М.В.  Огій Синтез системи кондиціонування салону автомобіля, побудованої на основі елементу Пельтьє  / М.В. Підгорний,  М.А. Коваль, О.В. Огій //«Вісник СевНТУ». – Севастополь. - 2013. - №143. – с.12-17.

4. Підгорний М.В. Проектування гідравлічного навантажувача для дослідження тягово-швидкісних характеристик двигуна внутрішнього згорання автомобіля / М.В. Підгорний, О.В. Огій, О.О. Данилюк // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті MINTT -2013». Херсон, 2013.–С.78-81.

5. Підгорний М.В. Синтез системи керування підвіскою автомобіля, побудованою на основі феромагнітного амортизатора / М.В. Підгорний, О.В. Огій, Ю.А. Заверткін, Є.П. Степанець // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті MINTT -2013». Херсон, 2013.–С.218-220.

6. Підгорний М.В. Синтез системы зажигания автомобиля с использованием активатора топлива / М.В. Підгорний // Пожежна безпека: теорія і практика: збірник наукових праць.- Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2013.- №14. – С.85-87.

7. Підгорний М.В. Методологічні аспекти формування технічного потенціалу пожежно-рятувальних автомобілів / М.В. Підгорний // Пожежна безпека: теорія і практика: збірник наукових праць. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2013.- №15. – С.124-129.

8. Підгорний М.В. Інформатизація виробничих процесів транспортної інфраструктури / М.В. Підгорний // «Вісник Черкаського державного-технологічного  університету». – Черкаси. -    2014. - №1. – С.14-20.

9. Підгорний М.В. Побудова зовнішньої швидкісної характеристики дизельного двигуна DONG FENG CY4102BZLQ / М.В. Підгорний, О.В. Огій // Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х. : НТУ «ХПІ». 2014. – № 8 – 164 с.