,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

 

Професорсько-викладацький склад

Прізвище, ім’я, по-батькові

Наукова cтупінь

Вчене звання

Посада

Тарандушка Людмила Анатоліївна к.т.н. доцент в.о. зав. кафедри

Пилипенко Олександр Михайлович

д.т.н.

професор

професор

Лук’янченко Олександр Юрійович

к.т.н. доцент доцент

Тригуб Оксана Анатоліївна

к.т.н.

доцент

доцент

Рудь Максим Петрович

к.т.н. доцент доцент

Костьян Наталія Леонідівна

к.т.н. доцент доцент

Шльончак Ігор Анатолійович

к.т.н.

доцент

доцент

Підгорний Микола Володимирович

к.т.н.

доцент

доцент (сумісн.)

Батраченко Олександр Вікторович

к.т.н. доцент доцент (сумісн.)

Огій Олександр Вікторович

    асистент (сумісн.)

Васильченко Віктор Юрійович

    асистент (сумісн.)

Учбово-допоміжний персонал

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Огій Олександр Вікторович

зав. лабораторіями

Штанько Олена Леонідівна

провідний інженер

3. Горьовий Сергій Володимирович старший лаборант (сумісн.)
4. Біленко Іван Володимирович старший лаборант (сумісн.)