,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт"

Питання для виконання тестових завдань для вступу на навчання за програмами підготовки спеціаліста та магістра спеціальностей 7.07010601 та 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт»

Питання першої категорії складності

1.          Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту

2.          Поняття «деталь», «вузол», «механізм», «агрегат», «система» автомобіля

3.          Основні складові частини автомобіля та їх призначення

4.          Класифікація автомобільних двигунів за призначенням, способами запалення робочої суміші, наповнення циліндрів, реалізації робочого циклу та сумішоутворення

5.          Особливості побудови елементів кривошипно-шатунного механізму

6.          Матеріал та спосіб виготовлення елементів КШМ

7.          Особливості зубчастих передач трансмісії

8.          Радіуси і режими кочення автомобільного колеса

9.          Призначення та періодичність технічних впливів (ремонт, обслуговування, діагностування) на автомобіль

10.     Безпека транспортних засобів та її складові

Питання другої категорії складності

1.          Експлуатаційні властивості автомобілів

2.          Зчеплення коліс з опорною поверхнею, тягові сили автомобіля

3.          Дійсний цикл ДВЗ, індикаторна діаграма, характеристика тактів двигуна

4.          Показники робочого циклу і двигуна (індикаторні та ефективні)

5.          Кінематичний і динамічний розрахунок двигуна

6.          Особливості механічної обробки, нанесення різних видів покриття при виготовленні деталей автомобіля

7.          Технічний стан і працездатність автомобіля

8.          Вимоги до діагностичних параметрів

9.          Тягово-швидкісні характеристики автомобіля

10.     Визначення вихідних параметрів для розрахунку зубчастих передач трансмісій

11.     Гальмові властивості автомобіля, їх основні показники та графічні залежності

12.     Аналіз конструкцій передніх мостів автомобіля, зокрема шворневих вузлів та поворотних цапф

Питання третьої категорії складності

1.          Умови експлуатації, при яких використовується автомобіль, їх вплив на зміну технічного стану агрегатів і деталей автомобіля

2.          Властивості і основні показники надійності автомобілів

3.          Стадії проектування АТП, планування підприємств, способи забудови території, класифікація та планувальні рішення виробничих приміщень АТП, основні параметри, класифікація та вимоги до постів

4.          Класифікація, види та основи визначення навантажень, що діють на вузли і деталі автомобіля

5.          За якими критеріями працездатності розраховують вали, зубчасті передачі, підшипники тощо

6.          Основні кінематичні параметри різних видів зубчатих передач та сили в їх зачепленні

 

 

 

Питання для виконання тестових завдань для вступу на навчання за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт»

Питання першої категорії складності

1.          Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту

2.          Загальна будова автомобіля та його основних складових

3.          Призначення та принцип дії елементів трансмісії

4.          Функціональне призначення систем автомобільного двигуна

5.          Електрообладнання автомобіля: способи побудови, функції, джерела електричного струму, споживачів, проводів

6.          Основні конструктивні та геометричні параметри двигуна внутрішнього згоряння

7.          Призначення та конструктивні особливості окремих елементів, що входять до складу агрегатів трансмісії

8.          Призначення приладів системи запалення двигуна

9.          Періодичність технічного обслуговування: нормативи та способи визначення

10.     Сила тяги: її вплив на можливість руху автомобіля

Питання другої категорії складності

1.          Основні характеристики пального, негативні процеси, що відбуваються в двигуні при невідповідності характеристик пального типу та параметрам двигуна

2.          Основні параметри, що характеризують експлуатаційні властивості автомобіля (тягові властивості, маневреність, керованість, прохідність, паливна економічність)

3.          Функції основних елементів ходової частини (несучої системи) автомобіля

4.          Системи турбонаддуву, їх функції та призначення основних елементів

5.          Коефіцієнт надлишку повітря та вплив його величини на склад пальної суміші

6.          Призначення та основні функції гальмових систем автомобіля (робоча, запасна, стоянкова і допоміжна)

7.          Надійність як складна комплексна властивість та її складові: безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність і збереженість

8.          Призначення додаткових елементів трансмісії (гідротрансформатор, дільник, коробка відбору потужності, роздавальна коробка, міжосьовий і між колісний диференціали)

9.          Призначення кутів встановлення передніх коліс, стабілізуючі моменти від поперечного та повздовжнього нахилу шворнів

10.     Класифікаційні ознаки підресорних і непідресорних мас автомобіля

Питання третьої категорії складності

1.          Несправності механізмів і систем автомобільного двигуна: ознаки, причини, способи виявлення та усунення

2.          Умови можливості руху автомобіля; сили опору та параметри, що їх характеризують, поняття зовнішньої швидкісної характеристики; динамічний фактор та динамічна характеристика автомобіля