,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Факультет комп'ютеризованих технологій машинобудування і дизайну Кафедра автомобілів та технології їх експлуатації

Кафедра автомобілів та технології їх експлуатації

Для вступу випускників шкіл необхідно мати сертифікати ЗНО із:

1. української мови і літератури,

2.математики

3. Іноземної мови, фізики або географії (на вибір).

 

6.070106 «Автомобільний транспорт»

Враховуючи потреби Черкаської області та м. Черкаси у фахівцях автомобільного транспорту різних напрямів виробничої діяльності, на кафедрі започатковано та впроваджено у навчальний процес три спеціалізації:

1.Конструювання та виготовлення автомобілів;

2.Технічна експлуатація автомобілів;

3. Ремонт автомобілів.

У 2015 році на кафедрі автомобілів та технологій їх експлуатації  відкрито новий напрям підготовки

6.070101 «Транспортні технології»

спеціалізація якого організація перевезень і управління на автомобільному транспорті.

Спеціалісти даного напряму кваліфіковано вирішують завдання технічного, організаційного та технологічного забезпечення перевезень вантажів і пасажирів у будь-яких транспортних і не транспортних підприємствах, де є автомобілі та можуть займати посади середнього та вищого рівня.

Випускники напряму підготовки «Транспортні технології» можуть працювати на посадах інженерно-технічних працівників, транспортних організаторів і менеджерів, транспортних логістів, а також керівників підприємств.

Навчання здійснюється на денній та заочній формах, за повним та скороченим термінами.

На скорочений термін навчання приймаються випускники на 3-й курс із дипломом молодшого спеціаліста зі спеціальностями:

         5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»;

         5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;

         5.05070205«Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів».